Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Ny fiskeriminister tager Rigsrevisionens og Statsrevisorernes barske kritik meget alvorligt

Rigsrevisionens beretning om forvaltningen af kvoter i dansk fiskeri 2003-2016 konkluderer, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsens forvaltning ikke har hindret kvotekoncentration.

Miljø- og Fødevareministeriet

Rigsrevisionens beretning om forvaltningen af kvoter i dansk fiskeri 2003-2016 konkluderer, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsens forvaltning ikke har hindret kvotekoncentration. Statsrevisorerne skriver: ”Statsrevisorerne påtaler skarpt, at Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af fiskerikvoterne har været uprofessionel og helt utilstrækkelig, samt at forvaltningen ikke har understøttet Folketingets intention om, at kvoterne ikke måtte koncentreres på for få fiskere”.

Rigsrevisionen kommer med en barsk og meget alvorlig kritik af reguleringen og administrationen af omsættelige kvoter i dansk fiskeri. Administrationen har været fejlbehæftet og på vigtige områder manglet en række grundlæggende administrative procedurer, konkluderer de.

Den nyudnævnte fiskeriminister Karen Ellemann udtaler: ”Jeg tager Rigsrevisionens og Statsrevisorernes kritik meget alvorligt og dette område vil have min fulde opmærksomhed. Nu er det vigtigt at sikre, at problemerne bliver løst en gang for alle”.

Rigsrevisionen konkluderer, at der har manglet grundlæggende administrative procedurer i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen for at leve op til Folketingets intention om at hindre kvotekoncentration. Ifølge Rigsrevisionen, har styrelsen ikke videregivet relevante oplysninger til politiet, og ministeriet har ifølge Rigsrevisionen videregivet forkerte og ufuldstændige oplysninger til Folketinget på grund af mangelfulde registreringer af kvotehandler. Statsrevisorerne skriver: ”Statsrevisorerne ser med stor alvor på, at beretningen ikke alene dokumenterer Miljø- og Fødevareministeriets kritisable forvaltning, men også forhold, der indikerer ulovligheder, som hverken er blevet forebygget eller opdaget”.

Karen Ellemann udtaler: ”Der er blevet begået alvorlige fejl. Det vil tage tid at få rettet op på de alvorlige forhold, Rigsrevisionen og Statsrevisorerne kritiserer. Men nu skal vi se fremad og i fællesskab sikre et bæredygtigt og moderne fiskeri i Danmark med plads til både store og små fiskere”.

Miljø- og Fødevareministeriet har allerede taget initiativ til, at der iværksættes en tilbundsgående, uvildig undersøgelse hos revisionsselskabet Deloitte. Undersøgelsen skal afdække den hidtidige forvaltning af området og dermed danne grundlag for at styrke administrationen og rette op på de fejl, der har været.

Karen Ellemann udtaler: ”Kritikken fra Rigsrevisionen og Statsrevisorerne er ikke til at misforstå. Vi har nu et omfattende arbejde med at følge op og i fællesskab finde løsninger. Vi skal have skabt en ny transparent administration af kvoterne, som alle kan have tillid til. Det vil jeg selvfølgelig inddrage Folketingets partier og erhvervet i”.

Formålet med Folketingets reformer af dansk fiskeri var at sikre fiskerne en bedre indtjening og modernisering af fiskerflåden. Fiskerierhvervet var trængt og der var brug for reformer. Samtidig har det aldrig fra politisk hold været meningen at indførelsen af omsættelige kvoter skulle føre til, at kvoterne endte på for få hænder.