Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

En lille milliard kroner skal fremtidssikre dansk fiskeri

Regeringen har indgået en aftale med alle Folketingets partier om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet, der skal sikre fortsat fremgang i dansk fiskeri og akvakultur de kommende år.

Miljø- og Fødevareministeriet

Se video om aftalen herover

Onsdag eftermiddag blev der lagt sidste hånd på en bred politisk aftale mellem alle Folketingets partier om fordelingen af midler fra Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet for 2018-2010. I alt er der sat 972 millioner kroner af til en række tilskudsordninger, der skal fremme dansk fiskeri og akvakultur.

"Vi har indgået en bred politisk aftale til gavn for hele erhvervet i de kommende år. Det er vigtigt, at vi fremtidssikrer dansk fiskeri, og derfor er jeg meget tilfreds med, at alle Folketingets partier er blevet enige om en aftale, som virkelig kan give vind i sejlene for både de større fartøjer og de små kuttere. Det skal skabe mere liv på havnene rundt omkring i landet," siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Med aftalen afsættes der blandt andet flere midler til investeringer i fartøjer, der kan give fiskere tilskud til fx nye redskaber eller ombygninger ombord. Som noget nyt bliver det også muligt at søge om støtte til investeringer i arbejdsmiljø. Samtidig er der øremærket 53 mio. kroner til forskellige initiativer målrettet kystfiskeri. 

Rammen for Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet for 2018-2020 er på ca. 972 mio. kr. og heraf finansieres ca. 70 pct. af EU-midler. EU-finansieringsprocenten er forskellig fra ordning til ordning. Aftalen vil blive indbudgetteret på finansloven for 2018. Inden aftalen kan udmøntes, skal Danmark indsende en programændring til Kommissionen. Kommissionen skal godkende de ændringer, som er foretaget ift. den nuværende periode 2014-17. 

 

Læs herunder citater fra ordførerne bag aftalen

"Mere liv i lokalsamfundene langs kysterne og en markant styrkelse af de danske kystfiskere. Det var vigtige elementer i den Vækst- og Udviklingspakke for dansk fiskeri, som blev vedtaget i december 2016. Nu har partierne sammen med regeringen fundet pengene til at indfri ambitionerne i fiskeripakken, og det er vi meget tilfredse med i Socialdemokratiet," siger Simon Kollerup, fiskeriordfører for Socialdemokratiet. 

"Livet langs kysterne i Danmark trænger til en saltvandsindsprøjtning. Den har vi nu sikret i denne aftale, hvor der bliver flere midler til understøtte landdistrikterne og kystsamfundene gennem arbejdspladser og et særligt fokus på turismen i de her områder. Jeg er tilfreds med, at vi har fået ændret en planlagt besparelse på fiskeri-aktionsgrupperne (FLAG) til, at de nu rent faktisk får ekstra midler. Hvert år er der 17,2 mio. kr.( mod tidlige år 16 mill) direkte til landdistrikterne med den her aftale," siger Ib Poulsen, fiskeriordfører for Dansk Folkeparti.

"Den bedste måde at fremtidssikre dansk fiskeri er ved at beskytte havmiljøet, så der også er fisk at fange i fremtiden. Det er derfor et vigtigt element i aftalen, at der nu bliver afsat flere penge til ordninger, der sikrer samspil mellem fiskeri og miljø, så vi eksempelvis kan fremme det skånsomme kystnære fiskeri som ikke ødelægger havbunden," siger Søren Egge Rasmussen, fiskeriordfører for Enhedslisten.

"Dansk fiskeri og akvakultur er kendt for at levere produkter af høj kvalitet, og med den her aftale giver vi rigtig gode forudsætninger for, at sektoren kan fortsætte den innovation og nytænkning, der har gjort Danmark til en af Europas største fiskerinationer, siger Carsten Bach," fiskeriordfører for Liberal Alliance.

"Der er behov for at understøtte den miljøvenlige omstilling i dansk fiskeri og akvakultur, samt en langsigtet strategi for at udvikle turismen langs de danske kyster. Derfor er det vigtigt, at der nu bliver givet særlig prioritet til akvakulturprojekter, der kan reducere erhvervets miljøbelastning, vi skal have mere forskning og viden om bæredygtig fiskeproduktion, ligesom vi prioriterer afsætning og turismen på de mindre havne, der forhåbentligt kan stimulere til udvikling og bosætning langs Danmarks kyster," siger Roger Matthisen, fiskeriordfører og ordfører for et sammenhængende Danmark for Alternativet.

"Uddannelse af nye fiskere er en forudsætning for fremtidens fiskeri, og der er derfor behov for, at kommende fiskere har mulighed for at kunne tilegne sig færdigheder på et uddannelsesfartøj. Derfor optrapper vi nu uddannelsesindsatsen og gør en særlig indsats for at støtte yngre fiskere," siger Andreas Steenberg, fiskeriordfører for Det Radikale Venstre.

"For SF har det været afgørende at sikre beskæftigelsen i de små havne og støtte de fartøjer som fisker skånsomt. Det er i sidste øjeblik, at der er samlet flertal om en kurs væk fra at en konstant afvikling af aktiviteterne i de små havne og kystfiskeriet. Det er vi meget tilfredse med," siger Trine Torp, fiskeriordfører for SF.

"Balancen mellem en stærk konkurrenceevne og bæredygtig ressourceudnyttelse er afgørende for fremdriften i dansk fiskeri og akvakultur. Den balance har vi ramt i denne aftale, hvor der blandt andet er stort fokus på samarbejdet mellem fiskere og forskere," siger Orla Østerby.

Læs og download aftaleteksten herunder

pdf (227 Kb)