Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

EU giver Danmark ny kvægundtagelse

"Det har været en sej kamp, men jeg synes, vi er landet et godt sted og det er en god dag for dansk landbrug", siger Esben Lunde Larsen

Miljø- og Fødevareministeriet
Portræt af Esben Lunde Larsen på hans kontor
Foto: Les Kaner

EU-Kommissionen har efterkommet Danmarks ønske om en ny kvægundtagelse. Det blev vedtaget med fuld opbakning ved en afstemning blandt EU’s medlemslande i Bruxelles i dag. De danske konventionelle kvægbrug må derfor bringe en større mængde husdyrgødning ud på markerne end EU's nitratdirektiv ellers tillader.

"Det er en glædelig nyhed for Danmark. Beslutningen viser, at EU overordnet er tilfreds med Danmarks implementering af nitratdirektivet. Dét har været forudsætningen for, at vi fortsat kan lade kvægbrug bruge mere husdyrgødning på deres marker. Undtagelsen vil ikke føre til en større belastning af grundvand og vandmiljø", siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Få stramninger

Kvægbrug, der ønsker at gøre brug af den nye undtagelse, må fortsat udbringe op til 230 kg kvælstof fra husdyrgødning pr. hektar landbrugsareal. Havde Danmark ikke fået undtagelsen, var grænsen 170 kg pr. hektar, ligesom for alle andre husdyrproducenter.

"Det har været helt afgørende for dansk kvægbrug at få den her undtagelse fornyet. Et bortfald ville have fået alvorlige konsekvenser. Jeg har hele tiden forventet, at det ville lykkes. Det har været en sej kamp, men jeg synes, vi er landet et godt sted, og det er en god dag for dansk landbrug", siger Esben Lunde Larsen.