Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Artikel

Det skal være nemt og attraktivt at investere i aktier

Derfor indføres en aktiesparekonto, hvor personer kan placere opsparing i noterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser.

Erhvervsministeriet
Økonomi- og Indenrigsministeriet

Det skal være nemt og attraktivt for danskerne at investere i aktier, og flere danskere skal have en aktiv interesse i, hvordan det går de danske virksomheder. Der er behov for at styrke aktiekulturen i Danmark, så ejerskabet af virksomhederne bredes ud til flere danskere, og flere danskere får interesse i at investere i aktier.

Derfor indføres en aktiesparekonto, hvor personer kan placere opsparing i noterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser. Aktiesparekontoen vil have en lavere beskatning af afka-stet på indeståender end den gældende aktieindkomstbeskatning. Det vil gøre det attraktivt for danskerne at placere en del af deres opsparing i aktier gennem aktiesparekontoen.

Der betales skat på 17 pct. af afkastet efter lagerprincippet, dvs. af udbytter samt realiserede og urealiserede avancer. Værdiforøgelsen af indestående på aktiesparekontoen beskattes, mens værdifald (tab) fremføres og modregnes i fremtidige afkast. Der kan oprettes én aktie-sparekonto pr. person. Der kan handles, så ofte som det ønskes, inden for aktiesparekonto-en.

Ordningen kan indfases gradvist med et loft på 50.000 kr. pr. person i 2019 voksende til 100.000 kr. i 2020, 150.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. i 2022 og frem. Der kan sættes penge ind på kontoen, så længe den aktuelle saldo på kontoen er under loftet. Aftaleparterne be-slutter hvert år, første gang i 2019, om der er grundlag for at gå videre med at forhøje loftet for aktiesparekontoen.

Aktiesparekontoen indføres fra 1. januar 2019. Ordningen skønnes at indebære et mindre-provenu på ca. 130 mio. kr. i 2019 stigende til ca. 270 mio. kr. i 2022 og frem.