Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Regeringen går til kamp mod digitale sexkrænkelser

Delingen af nøgenbilleder på nettet uden samtykke er ikke i orden. Regeringen vil nu skærpe straffen, styrke politiets behandling af konkrete sager og skrue op for den forebyggende indsats.

Udenrigsministeriet
Justitsministeriet
Undervisningsministeriet

Regeringen vil dæmme op for delingen af nøgenbilleder på nettet uden samtykke. En ny pakke af initiativer skal skærpe straffen, styrke politiets behandling af konkrete sager og skrue op for den forebyggende indsats på ungdomsuddannelserne. Med rækken af initiativer sender de tre ministre et klart signal om, at alle har ret til et privatliv - også på nettet.

pdf (1,72 Mb)

Konkret til regeringen vil hæve strafferammen fra 6 måneder til 2 års fængsel for overtrædelse af straffelovens såkaldte § 264d om uberettiget videregivelse af meddelelser og billeder af en andens private forhold under særligt skærpende omstændigheder. F.eks. hvis det sker på internettet. Der vil samtidig blive udarbejdet informationsmateriale om, hvad man som offer kan forvente, når man anmelder sin sag til politiet. Det skal sikre gennemsigtighed og bidrage til en ensartet behandling.

”Deling af intime billeder og film uden samtykke er ikke blot respektløst og dybt forkasteligt, det er også ulovligt. Med denne pakke vil regeringen skærpe straffen for digitale sexkrænkelser. Dermed sender vi et klart signal om, at der er tale om en alvorlig og krænkende forbrydelse. Samtidig sætter vi ind med klare retningslinjer til politiet og anklagemyndigheden, for når man som offer går til politiet, skal man have vished om, at sagen bliver taget alvorligt,” siger Søren Pape Poulsen.

 

 

 

Regeringen vil også sætte ind mod den videredeling af intime billeder og videoer, som foregår i nogle ungdomsmiljøer.

Flere medier har i løbet af det seneste år skrevet om elever, der har fået delt intime og krænkende billeder af sig selv på nettet mod deres vilje. Det vidner om, at man i nogle ungdomsmiljøer kan opnå social anerkendelse ved at dele intime detaljer om andre, og det viser, at unges digitale dannelse langt fra altid er fulgt med deres tekniske kunnen. Derfor vil undervisningsminister Merete Riisager styrke ungdomsuddannelsernes indsats mod digitale sexkrænkelser. Det vil bl.a. ske med nyt undervisnings- og inspirationsmateriale, en tydeliggørelse af lederens beføjelser, og så vil digitale sexkrænkelser komme til at indgå i de kommende trivselsmålinger i gymnasiet.

”Det påvirker den unges læring og trivsel, hvis vedkommende får delt intime billeder på nettet mod sin vilje. Derfor skal de kommende trivselsmålinger i gymnasiet også bruges til at holde øje med, om elever udsættes for digitale sexkrænkelser. Det giver skolerne mulighed for at handle på problemet og hjælpe berørte elever, så de igen kan koncentrere sig om deres uddannelse,” siger Merete Riisager.

Regeringen tydeliggør også, at rektor har beføjelser til at sanktionere en elev, hvis vedkommende har delt krænkende materiale af andre uden deres samtykke. Det er uanset, om delingen er foretaget på eller uden for skolen.

Men det er ikke alene uddannelsesinstitutionerne, der har et ansvar for at hjælpe de unge med at navigere sikkert på nettet. Det er også et ansvar, der ligger hos forældrene. Derfor indeholder pakken to film, som ungdomsuddannelserne kan bruge til at tage en dialog med forældrene om, hvordan de viser interesse for deres børns liv på nettet.

”Forældre kan nogle gange have svært ved et begribe, hvor stor en rolle de sociale medier spiller i de unges venskaber, kæresteforhold og for deres selvbillede. Men det fritager os ikke fra vores forældreansvar. Forældre skal tale med deres børn om, hvordan de sociale medier udfordrer grænserne for, hvad der er privat og offentligt,” siger Merete Riisager.

Undervisningsministeriet har i samarbejde med Red Barnet, Sex og Samfund og Børns Vilkår fået udarbejdet to film, som giver forældre indsigt i de unges digitale virkelighed og gode råd til, hvordan de kan forholde sig til emner som billeddeling og hård tone, i de unge onlinekommunikation. Se filmene herunder

Digitale sexkrænkelser rammer især piger og kvinder, og det kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte pige at blive ramt. I visse kredse findes en såkaldt shaming-kultur, hvor det er mere skamfuldt for piger end drenge at få delt nøgenbilleder af sig selv.

Ligestillingsminister Karen Ellemann vil igangsætte en undersøgelse af køn, krop og seksualitet med fokus på, at de unge skal lære at respektere egne og andres grænser.

”Hvad er det for eksempel, der gør, at nogen tror, at det er i orden at tage billeder af andre, når de er i bad efter idræt, og sende billederne videre? Og hvad er det, der gør, at næsten en fjerdedel af alle unge mener, det er i orden at sende nøgenbilleder videre af folk, de ikke kender? Det er nogle af de ting, vi har brug for at forstå, hvis vi skal kunne komme dette problem til livs,” siger Karen Ellemann.

Hun understreger, at problemet med deling af billeder ikke skal løses ved, at de unge skal holde op med at tage billeder af sig selv. Teknologien gør, at de her billeder og videoer er kommet for at blive, og digitale krænkelser er ikke et særskilt dansk problem. Derfor ser hun også frem til den kortlægning af lovgivning og domme, som Nordisk Ministerråd kommer med.

”Jeg er glad for, at mine nordiske kolleger også har fokus på sexisme og digitale krænkelser. Jeg ser meget frem til, at vi til sommer får en kortlægning af lovgivning og domme på området, så vi har mulighed for at lære af hinanden. Den nye viden bliver brugt til at lave et informationsmateriale til unge i hele Norden om digitale krænkelser, og hvordan man bekæmper dem”, siger Karen Ellemann.Her kan

Her kan du læse om regeringens initiativer mod digitale sexkrænkelser, og du kan få kendskab til handlingsanvisningerne i det etiske kodeks mod deling af krænkende materiale. Du finder også undervisningsmateriale og du kan få overblik over regler og lovgivning på området.

Og her kan du få hjælp til at forebygge og modvirke sexkrænkende og ulovlig adfærd på nettet - herunder undervisningsmateriale, dialogredskaber, film og viden om deling af nøgenbilleder og god tone på nettet

Her kan du se video fra dagens pressemøde

Uge sex har i år temaet "Rettigheder online/offline". Se hvorfor ligestillingsministeren mener, at det er vigtigt for skoleelever at lære om det.