Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Pressemøde: Ny forskningsstrategi præsenteres

Danmark skal være en forskningsnation i den absolutte verdenselite, så vi får endnu mere ud af vores høje offentlige investeringer, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Se hele pressemødet fra Disruptionrådets fjerde møde

Regeringen lancerer i dag en ny strategi, der skal gøre Danmark til en forskningsnation i den absolutte verdenselite. Regeringen vil etablere en Nobel-pagt, styrke teknologisk forskning, fordele forskningsmidlerne til universiteterne anderledes og skabe bedre karrieremuligheder for unge forskere.

Regeringen lancerer i dag en ny strategi for dansk forskning og innovation, der skal gøre Danmark klar til fremtiden. Visionen er klar: Danmark skal være en forskningsnation i den absolutte verdenselite.

Med strategien følger en bred vifte af initiativer, der skal bidrage til at løfte kvaliteten af dansk forskning og få forskningen til at gøre mest mulig gavn i samfundet.

"Andre lande opruster på forskning og innovation. Så konkurrencen er benhård. Regeringens ambition er, at Danmark skal være en forskningsnation i den absolutte verdenselite, så vi får endnu mere ud af vores høje offentlige investeringer. Niveauet for dansk forskning skal op i en endnu højere liga end i dag. Vi skal styrke kvaliteten af dansk forskning i hele den videnskabelige bredde – fra Ph.d. studerende til potentielle Nobelpris-modtagere, og vi skal sørge for, at fremtidens topforskere har attraktive karrieremuligheder. Det er ambitionen, at vi skal kunne tiltrække og fastholde de bedste", siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Regeringen ønsker også at styrke den teknologiske forskning i Danmark, og så skal mere forskningsbaseret viden bringes i spil i både den private og den offentlige sektor.

"Den teknologiske udvikling skaber i disse år store forandringer for danskernes hverdag og giver vores virksomheder helt nye muligheder. Derfor vil vi i de kommende år prioritere flere forskningsmidler til teknologisk forskning og etablere et nationalt center, som skal fremme forskning i eksempelvis kunstig intelligens, big data og kvantecomputing. Og så skal erhvervslivet have gode rammer for at kunne foretage investeringer i forskning og udvikling. For forskning gør gavn, når ny viden bliver omsat til innovation i danske virksomheder og i den offentlige sektor", siger Søren Pind.

Flere af strategiens 28 initiativer får virkning allerede i 2018, mens andre af initiativerne på længere sigt skal understøtte strategiens mål. Desuden vil flere initiativer skulle iværksættes sammen med de mange aktører i det danske forsknings- og innovationssystem.

pdf (400 Kb)