Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Ekstra fart på bredbånd til alle danskere

4.000 adresser rundt om i landet får nu bedre bredbåndsdækning med uddelingen af bredbåndspuljen

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Regeringen og Dansk Folkeparti uddeler 100 mio. kroner til hurtigt bredbånd i de områder af landet, hvor man halter efter den digitale udvikling. 80 pct. af puljen går til landzonerne. Regeringens vision om hurtigt bredbånd til alle danskere rykker dermed tættere på.

Regeringen har en vision om hurtigt bredbånd til alle danskere. Den vision rykkere nu tættere på, efter uddelingen af bredbåndspuljen for 2017. Fordelingen af de 100 mio. kr. til bredbånd fordeler sig på 40 projekter, hvor 80 pct. ligger i landzoner og ti pct. i henholdsvis byzoner og sommerhusområder.

”Med godt 100 mio. kr. i bredbåndspuljen i 2017 får omkring 4.000 adresser rundt om i landet nu bedre bredbåndsdækning – og dermed bedre mulighed for at deltage i den digitale udvikling. Det er rigtig positivt og understreger regeringens bestræbelser på at få hurtigt internet til alle danskere,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Oprindeligt var der sat 40 mio. kroner af til bredbåndspuljen i år, men det beløb mere end fordoblede regeringen og Dansk Folkeparti i november op til 100 mio. kroner for at få ekstra gang i hjulene. De ekstra penge medfører, at ialt 40 lokale projekter fordelt på 25 kommuner rundt om i landet får penge fra bredbåndspuljen i år.

”Vi ved alle sammen, hvor frustrerende det er, når man ikke kan komme på nettet. Det gør det svært at leve et normalt familieliv, hvor børnene kan spille onlinespil med vennerne og aflevere opgaver til skolen og gymnasiet. Det er helt afgørende for at få en familie til at hænge sammen eller drive en moderne virksomhed, at der er stabilt og hurtigt internet. Derfor er vi glade for at det lykkes os at mere end fordoble pengene i bredbåndspuljen i år, så julen kommer tidligt til folk med ondt i internettet i hele landet,” siger teleordfører Jan Callesen fra Dansk Folkeparti.

Fordeling af midler fra bredbåndpuljen i 2017

 • Ansøgninger i 2017

  Energistyrelsen modtog 72 ansøgninger om tilskud. Ansøgningerne omfattede 5.700 adresser, og der blev i alt ansøgt om tilskud for ca. 150 mio. kr.

  Efter gennemgang af ansøgningerne var der 64 fuldstændige ansøgninger tilbage. De otte øvrige ansøgninger er enten trukket tilbage under sagsbehandlingen eller afvist af Energistyrelsen, da de ikke lever op til de krav, der gælder for puljen.

  Regeringen og Dansk Folkeparti har i november 2017 besluttet at forhøje midlerne i bredbåndspuljen for 2017 fra de oprindelige 40 mio. kr. til i alt 102 mio. kr. Der kan på den baggrund gives tilsagn om fuldt tilskud til i alt 40 projekter.

 • Hvordan fordeles midlerne i 2017?

  Støtten til de 40 projekter vil give hurtigt bredbånd til 3.928 adresser fordelt på 25 kommuner rundt om i landet.

  Det gennemsnitlige tilskud er 24.368 kr. pr. adresse.

  Projekterne inkluderer 2.200 boliger, 425 sommerhuse, 49 virksomheder samt 1254 adresser, der er registreret i BBR med mere end en adressetype (fx adresser, der både er registreret som virksomhed og bolig).

  De 3.928 adresser fordeler sig med 3.126 adresser i landzone, 403 adresser i byzone og 399 adresser i sommerhusområder.

  Størrelsen af projekterne varierer. Det mindste projekt, der får tilskud, er på 18 adresser, mens det største inkluderer 227 adresser.

  Der er søgt tilskud på ca. 172.000 kr. som det laveste beløb og knap 7 mio. kr. som det højeste beløb.

  Egenbetalingen pr. adresse går fra minimumsbeløbet på 2.000 kr. op til godt 9.100 kr. pr. adresse. I alt vil deltagerne i de 40 projekter bidrage med godt 13,5 mio. kr. i egenbetaling inkl. moms. Der ydes kommunal medfinansiering til 24 projekter.

  Den samlede kommunale medfinansiering udgør godt 5 mio. kr.

  Et enkelt projekt modtog alene tilsagn om delvist tilskud i 2016. Projektet omfatter 227 landzoneadresser i Sneslev i Næstved Kommune. Dette projekt modtager nu tilsagn om et supplerende tilskud, så det opnår fuldt tilskud, hvormed det bliver muligt at gennemføre projektet.

Bredbåndspuljen er en del af den politiske aftale om ”Vækst og udvikling i hele Danmark” fra februar 2016. I 2016 var der afsat 80 mio. kr., mens der for 2017- 2019 er afsat 40 mio. kr. hvert år.

I 2017 er der på baggrund af en aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti afsat yderligere 62 mio. kr. til puljen.

Puljen er målrettet sammenhængende områder, hvor der maksimalt er adgang til 10/2 Mbit/s. Der kan gives tilskud til infrastruktur, der senest i 2020 skal kunne levere 100/30 Mbit/s. Der er krav om en egenfinansiering på minimum 2.000 kr. fra hver deltagende adresse.

Midler fordeles efter en pointscore ud fra 5 objektive kriterier:

 • Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 10/2 Mbit/s – 25 pct.
 • Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 5/1 Mbit/s – 25 pct.
 • Projektets størrelse – 20 pct.
 • Totalprisen per tilslutning – 10 pct.
 • Andel af egenbetaling – 20 pct.

I 2016 blev der uddelt knap 80 mio. kr., hvilket giver bedre bredbåndsdækning til godt 3.700 adresser. Puljen er en forsøgsordning. Effekten af puljen er under evaluering, hvorefter det besluttes, om midlerne for 2018 og 2019 skal udmøntes

 

Se herunder, hvilke adresser og områder, som har fået støtte

pdf (331 Kb)