Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Arbejdsmiljø: Ekspertudvalg klar til at begynde arbejdet

”Med det hold, regeringen sætter i dag, har vi gode forudsætninger for at vende den negative udvikling, vi har set i arbejdsmiljøet. Det er et fælles ansvar at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø i Danmark, og derfor er jeg også glad for, at både eksperter og arbejdsmarkedets parter har sagt ja til at deltage i arbejdet," siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Beskæftigelsesministeriet
Portræt af Troels Lund Poulsen ved hans skrivebord
Foto: Les Kaner

Stadig flere mennesker i Danmark overbelastes fysisk og psykisk af deres arbejde.

Regeringen besluttede derfor i marts at nedsætte et ekspertudvalg, der skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen. Rammerne for udvalgets arbejde er nu på plads, og arbejdet kan for alvor begynde.

Pia Gjellerup skal stå i spidsen for udvalget, der består af fire eksperter og fire repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

Arbejdet skal være afsluttet i sommeren 2018, hvor udvalget skal komme med anbefalinger til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: ”Med det hold, regeringen sætter i dag, har vi gode forudsætninger for at vende den negative udvikling, vi har set i arbejdsmiljøet. Det er et fælles ansvar at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø i Danmark, og derfor er jeg også glad for, at både eksperter og arbejdsmarkedets parter har sagt ja til at deltage i arbejdet. Dermed har vi det allerbedste udgangspunkt for at kortlægge problemerne og endnu vigtigere – at finde de bedste løsninger.”

”Alt er i spil. Tallene viser, at arbejdsmiljøindsatsen har slået fejl, og det er derfor afgørende, at udvalget går fordomsfrit til værks og ser på indsatsen med nye øjne. Det er en stor men også en bunden opgave, der nu venter Ekspertudvalget – de får afgørende indflydelse på, hvordan vi passer bedre på de mennesker, der hver dag går på arbejde og får samfundet til at hænge sammen.”

”Et godt arbejdsmiljø øger medarbejdernes trivsel, nedbringer sygefraværet og styrker virksomhedernes produktivitet. En stærkere arbejdsmiljøindsats vil derfor komme alle i Danmark til gavn.”

Ekspertudvalget får blandt andet til opgave at kortlægge de alvorligste udfordringer med arbejdsmiljøet, og hvilke virkemidler der har størst effekt. Herudover skal udvalget se på arbejdsmiljøsystemets organisering samt muligheden for at forenkle arbejdsmiljøreglerne.

Udvalget består af:

  • Pia Gjellerup, centerleder ved Center for Offentlig Innovation (formand)
  • Lene Falgaard Eplov, forskningsoverlæge på Psykiatrisk Center København, Region Hovedstaden Psykiatri
  • Kåre Christensen, senior arbejdsmiljøchef i NCC 
  • Henrik Kolstad, professor, overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik
  • Per Tybjerg Aldrich, markeds- og projektchef hos NIRAS JOBLIFE
  • Fire repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter (LO, FTF, DA og KL)

Beslutningen om at nedsætte et ekspertudvalg blev truffet, da en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viste, at det går den forkerte vej med arbejdsmiljøet i Danmark.

Siden 2012 er der 17 procent flere beskæftigede, der overbelastes psykisk, og 15 procent flere har overbelastninger af muskel og skelet.

Herunder er kommissoriet for ekspertudvalget

 

pdf (82 Kb)