Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Fra april 2016 og frem til maj 2017 er antallet af personer i kontanthjælpssystemet faldet med 12.400 fuldtidspersoner.

"Beskæftigelsen stiger og stiger, men jeg er heller ikke i tvivl om, at vores tiltag på kontanthjælpsområdet spiller ind," siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Beskæftigelsesministeriet

Antallet af personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse er faldet fra 156.500 i april 2016 til 144.100 fuldtidspersoner i maj 2017. Det svarer til et fald på 12.400 fuldtidspersoner, viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Det er meget positivt, at antallet af personer i kontanthjælpssystemet fortsætter med at falde for 14. måned i træk, og at vi samtidig kan se, at der ikke er en tilsvarende stigning i lignende ydelser. Det skyldes, at det går godt på det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsen stiger og stiger, men jeg er heller ikke i tvivl om, at vores tiltag på kontanthjælpsområdet spiller ind. Kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og 225-timersreglen har øget tilskyndelsen til at arbejde. Vi kan fx se, at flere på kontanthjælp arbejder ved siden af deres ydelse," siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Det samlede antal personer på offentlig forsørgelse faldt fra april 2016 til april 2017 med 26.300 fuldtidspersoner. Faldet dækker over færre på kontanthjælp, dagpenge og efterløn, mens antallet af personer på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb, revalidering, forrevalidering og sygedagpenge samlet set er steget med 2.100 personer.

I april 2016 trådte både kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen i kraft. Med kontanthjælpsloftet er der sat en grænse for, hvor meget man kan modtage i offentlige ydelser, så det bedre kan betale sig at arbejde. 225-timersreglen betyder, at alle, der er vurderet i stand til at arbejde, skal have mindst 225 timers beskæftigelse i løbet af et år for ikke at blive trukket i ydelsen.