Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Brian Mikkelsen: "Vi skal ganske enkelt have stoppet de skruppelløse forbrydere, som flytter penge over landegrænserne"

Ny politisk aftale indeholder en lang række initiativer, der styrker indsatsen og rammerne ganske markant i kampen mod hvidvask. Aftalen følger op på undersøgelsen om Panama-papers.

Erhvervsministeriet
Justitsministeriet

Regeringen har i dag sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgået en omfattende politisk aftale, som gør det muligt at bekæmpe hvidvaskning af penge langt mere effektivt.

Aftalen indeholder en lang række initiativer, der styrker indsatsen og rammerne ganske markant i kampen mod hvidvask. Aftalen følger op på undersøgelsen om Panama-papers.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen siger:
”Jeg er meget tilfreds med, at vi i dag har fået en yderst ambitiøs og meget bred politisk aftale, som gør det nemmere at bekæmpe og forebygge hvidvask og terrorfinansiering. Vi skal ganske enkelt have stoppet de skruppelløse forbrydere, som flytter penge over landegrænserne. Aftalen indeholder derfor et ganske omfattende katalog af initiativer, der skaber langt bedre muligheder for at håndhæve lovgivningen om hvidvask effektivt og sikkert.

Jeg må desværre erkende, at bankerne ikke har haft nok fokus på at sikre, at reglerne blev overholdt. Aftalen vil af samme grund også sætte langt større fokus på hvidvask i ledelsen hos de finansielle virksomheder. Vi markerer klart overfor banker og rådgivere med aftalen, at de skal leve op til deres samfundsansvar, hvis de vil undgå alvorlige sanktioner.”

Den politiske aftale styrker sanktionerne på hvidvaskområdet. Hvis kampen mod hvidvask skal gøres mere effektiv er det afgørende at have skrappe sanktioner, der står i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og har en afskrækkende effekt.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:
”Vi skal sikre, at alvorlig hvidvaskkriminalitet straffes hårdt ved domstolene. Derfor forhøjer vi nu strafferammen i hæleribestemmelsen, så der kan udmåles en endnu hårdere straf til de personer, der begår hvidvask af meget omfattende karakter. Samtidig vil den nye hvidvaskstrategi medvirke til at styrke samarbejdet mellem myndighederne på hvidvaskområdet.” 

Med aftalen skærpes blandt andet egnetheds- og hæderlighedskrav hos ledelsen både ved ansættelse og løbende herefter. Herved kan medlemmer af en bestyrelse eller direktion drages til ansvar, hvis der finder en overtrædelse af hvidvasklovgivningen sted.

Aftalen betyder også, at der skal udarbejdes en samlet hvidvaskstrategi, at strafferammen for hæleri hæves fra 6 år til 8 års fængsel, at bødesanktioner hæves, lige som Finanstilsynet får mulighed for at inddrage tilladelsen til at drive finansiel virksomhed ved grove overtrædelser af lovgivningen om hvidvask.

Du kan læse og downloade aftaleteksten herunder

pdf (56 Kb)