Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Mere tilsyn med friskolerne

"Vi vil ikke acceptere, at nogle skoler arbejder i direkte modstrid med friskoletanken og de værdier, som vores samfund bygger på,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Undervisningsministeriet

En bred kreds af Folketingets partier har indgået en aftale, der styrker tilsynet med de frie skoler. Aftalen skærper proceduren for oprettelse af nye skoler og styrker samtidig tilsynet med 10 konkrete initiativer.

Regeringen har sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgået en aftale, som styrker tilsynet med de frie skoler. Med aftalen bakker aftalepartierne op om den frie skoletradition som en central mulighed i det danske skolesystem. Aftalen understreger samtidig behovet for at sikre, at alle frie grundskoler arbejder for at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

”Størstedelen af de frie grundskoler gør et godt og vigtigt stykke arbejde. Men den seneste tids sager, hvor enkelte skoler har misbrugt deres frihed til at undergrave de demokratiske værdier, har vist, at der desværre er behov for at styrke tilsynet med skolerne yderligere. Vi vil ikke acceptere, at nogle skoler arbejder i direkte modstrid med friskoletanken og de værdier, som vores samfund bygger på,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Bred tilfredshed
Der er tilfredshed med aftalen blandt de øvrige partier i aftalekredsen.

”Der er brug for en stærk indsats overfor de friskoler der ikke lever op til de demokratiske rettigheder for både mænd og kvinder. Aftalen her er et skridt i den rigtige retning, men vi ønsker at gå videre” siger Annette Lind

”Jeg er tilfreds med, at vi endelig får strammet op på friskoleloven, så f.eks. muslimske miljøer får sværere ved at misbruge vores frihed og tillid til at udbrede deres antidemokratiske og intolerante holdninger,” siger Alex Ahrendtsen, Dansk Folkepart.

”Jeg har især lagt vægt på, at en friskole, der har fået frataget sit statstilskud den ene dag, ikke bare skal kunne åbne igen i et andet navn den næste dag. Hvis de kan det, giver de øvrige tiltag ikke mening. Derfor er jeg særligt tilfreds med den nye godkendelsesprocedure, vi nu har aftalt at indføre,” siger Anni Matthiesen, Venstre.

”Vi skal værne om den danske friskoletradition. Derfor må vi handle, når den er under pres”, siger Marianne Jelved, Det Radikale Venstre.

”For SF har det været afgørende, at der blev sat flere midler af til, at der ske flere uanmeldte tilsyn på skolerne. Det var ikke med i Regeringens oplæg, men det er med i den endelige aftale, og det er vi rigtig tilfreds med, for det kan rent faktisk afsløre nogle af de skoler, der ikke lever op til kravene, siger Jacob Mark, SF ”

”Med aftalen forbyder vi anonyme donationer til frie grundskoler på mere end 20.000 kr., og vi sikrer, at vi fremover hurtigere kan fratage en skole sin status som fri grundskole, hvis den modarbejder danske frihedsværdier,” siger Brigitte Klintskov Jerkel, Konservative.

Aftalen skal sikre, at nyoprettede frie grundskoler fra første dag tilkendegiver, at de vil overholde friskolelovens krav om frihed og folkestyre. Til det formål indføres der blandt andet en godkendelsesordning for nye frie grundskoler, hvor skolerne skal redegøre for, hvordan de vil overholde friskolelovens krav om frihed og folkestyre.

pdf (231 Kb)