Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Nyt veterinærforlig løfter bla. bekæmpelse af husdyr-MRSA

302 millioner kroner er afsat over de næste fire år.

Miljø- og Fødevareministeriet

Regeringen og samtlige af Folketingets partier har netop indgået en politisk aftale om et nyt veterinærforlig. 302 millioner kroner er afsat over de næste fire år til blandt andet at bekæmpe udbredelsen af husdyr-MRSA og styrke det veterinære beredskab.

Udvalgte fakta om Veterinærforlig III:

 • Gælder i perioden 2018 – 2021 med en samlet ramme på 302,6 millioner kroner.
 • Forligsparterne er enige om at mødes ved handlingsplanens udløb i 2018 for at fastsætte nye mål for reduktion af antibiotikaforbruget på baggrund af en evaluering af de seneste data omkring antibiotikaforbruget og nyeste viden om forbrug og resistens, som også anbefalet af ekspertgruppen.
 • Der nedsættes et uvildigt veterinærmedicinsk ekspertråd, som skal sikre evidensbaseret veterinærfaglige beslutninger i forhold til brug af veterinærmedicin.
 • Opgaven for det veterinærmedicinske ekspertråd i 2018 er at komme med konkrete anbefalinger.
 • Der udvikles en ordning om ’elite-bedrifter’, som udmærker sig positivt i forhold til eksempelvis antibiotikaforbrug, udfasning af lægemiddelzink, højere fravænningsalder og lavere dødelighed.
 • Samtidig skal det undersøges, om elitebedrifterne kan opnå fordele ud over branding, fx kontrolmæssigt. Forligsparterne er enige om, at en ordning for elitebedrifter skal udvikles i løbet af 2018 og implementeres i løbet af forligsperioden.
 • Flokmedicinering skal nedbringes og reserveres til situationer, hvor andre behandlingsformer eller forebyggende tiltag er utilstrækkelige
 • Derfor iværksættes bl.a. på baggrund af MRSA-ekspertgruppens anbefalinger forskning i mulige alternativer til antibiotika herunder brug af vaccination.
 • Flere regler forenkles. Bl.a. afskaffes krav om, at dyrlægen skal føre logbog over rådgivningsbesøg og attestere, hvor meget tid der er anvendt i besætningen.
 • Der bliver lavet en ny global trusselsvurdering af både kendte og nye smitsomme husdyrsygdomme.
 • Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold styrkes med en million kroner årligt til bl.a. indsats mod brodne kar og illegal import af antibiotika og ulovlige dyr.
pdf (1,36 Mb)

Det nye Veterinærforlig III viser vejen for, hvordan sygdomsbekæmpelse blandt landbrugets dyr skal ske de næste fire år.

Forligskredsen er enige om at afsætte 302,6 millioner kroner til blandt andet at overvåge forekomsten af husdyr-MRSA i flere husdyrarter, så det er muligt at agere i tide ved tegn på en stigning i forekomsten. Det skal sikre, at fx kvægbesætninger ikke får samme udfordringer med husdyr-MRSA, som svineproducenterne har oplevet.

Der bliver også lavet en ny global trusselsvurdering af både kendte og nye smitsomme husdyrsygdomme, og så skal der udvikles ’elite-bedrifter’, som udmærker sig positivt i forhold til eksempelvis antibiotikaforbrug, udfasning af lægemiddelzink, fravænningsalder og dødelighed.

"Et samlet Folketing står med denne aftale bag den fortsatte udvikling af dansk landbrug med sunde husdyr. Det er jeg meget glad for. Vi har fundet en balance, hvor vi sigter mod et fortsat lavt antibiotikaforbrug, samtidig med at landbruget har mulighed for at producere fødevarer i verdensklasse. Det er også vigtigt, at vi med aftalen sikrer, at Danmark i højere grad kommer på banen internationalt og vil bidrage til en reduktion i antibiotikaforbruget i Europa. Endelig er det positivt, at vi beholder den økonomiske ramme og tilfører 35 millioner kroner til forskning i MRSA," siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.