Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Danmark og Sverige indgår aftale om PostNord

Aftalen medfører, at både den danske og svenske stat skyder kapital ind i PostNord til at understøtte en transformationsplan.

Finansministeriet
Transport- og Bygningsministeriet
Foto: PostNord

Den danske og svenske regering har i dag indgået en aftale, hvor begge ejere bakker op om transformationsplanen for den danske del af forretningen. Transformationsplanen indebærer implementeringen af en ny produktionsmodel for Post Danmark, så selskabet fremover håndterer udbringning af post og pakker samtidig. Omkostningerne til denne omlægning er estimeret til ca. 5 mia. svenske kroner. 

Aftalen medfører, at både den danske og svenske stat skyder kapital ind i Post-Nord til at understøtte transformationsplanen. Den svenske stat indskyder 400 mio. svenske kroner, mens den danske stat indskyder 267 mio. svenske kroner. Ud over kapitaltilførslen fra den danske og svenske stat vil selskabet samtidig udnytte mulighederne for at styrke selskabets finansielle position yderligere. I tillæg hertil forpligter den danske stat sig til at kompensere PostNord med 1,533 mia. svenske kroner for udgifter i forbindelse med afskedigelser af tidligere tjenestemænd. Den danske og svenske stat er også enige om at igangsætte et arbejde, der skal analysere, hvordan de to lande fremadrettet håndterer omkostninger forbundet med varetagelsen af befordringspligten i de respektive lande. I tilfælde af at faldende brevmængder i Sverige fører til, at varetagelsen af den svenske befordringspligt bliver tabsgivende, forpligter den svenske stat sig til at kompensere for dette. Aftalen forudsætter godkendelse af Folketinget og EU-Kommissionen.

Finansminister Kristian Jensen siger om aftalen:

"Jeg er glad for, at vi nu sammen med vores svenske kolleger har fundet en god løsning, der sikrer omstillingen af Post Danmark, så selskabet er rustet til fremtidens udfordringer på postmarkedet."

Transportminister Ole Birk Olesen siger:

"Det glæder mig, at der er opnået enighed med den svenske stat om en løsning, der muliggør den ønskede omlægning af Post Danmarks produktionsapparat. Dermed kan Post Danmark fortsat varetage befordringspligten."

Læs mere om aftalen her