Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

315 mio. kr. til forstærket indsats for unge kvinders rettigheder

"Kvinders vilkår har altid været en mærkesag for dansk udviklingspolitik, og derfor er det kun rigtigt, at Danmark går forrest i en tid, hvor de værdier er under pres. Verden har ikke brug for, at nogen forsøger rulle udviklingen tilbage," siger statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Statsministeriet
Statsministeren ved en tidligere generalforsamling i FN. Denne gang deltager FN’s nye generalsekretær, António Guterres og USA’s præsident Donald Trump. Arkivfoto: Hasse Ferold

Regeringen styrker indsatsen for unge kvinders beskyttelse og rettigheder i langvarige kriser og skrøbelige situationer.

Unge kvinder er særligt udsat i konflikt- og krisesituationer. Her øges risikoen for bl.a. voldtægt, menneskehandel og tvangsægteskab betydeligt. Piger og kvinders skal kunne bestemme over egen krop, og de skal have adgang til ordentlige sundhedsforhold og uddannelse. Også i krisesituationer.

Regeringen vil med forbehold for parlamentarisk tilslutning afsætte 315 mio. kr. i 2017 til en hurtig og målrettet indsats, der muliggøres som følge af tilførte midler, der ikke er blevet anvendt til flygtningemodtagelse i Danmark.

”Det burde være en selvfølgelighed, at kvinder kan bestemme over deres egen krop og eget liv. Men desværre går udviklingen i disse år den forkerte vej. Støtte til kvinders sundhed og familieplanlægning trækkes tilbage. For eksempel har USA genindført den såkaldte 'global gag rule', så internationale organisationer ikke længere kan få økonomisk støtte fra USA, hvis de enten tilbyder eller informerer kvinder om abort. Det skal vi gøre noget ved. Derfor vil regeringen nu give 315 mio. kr. yderligere i 2017 for at støtte kvinders rettigheder og pigers uddannelse," siger statsminister Lars Løkke Rasmussen og fortsætter:

"Kvinders vilkår har altid været en mærkesag for dansk udviklingspolitik, og derfor er det kun rigtigt, at Danmark går forrest i en tid, hvor de værdier er under pres. Verden har ikke brug for, at nogen forsøger rulle udviklingen tilbage."

Det nye bidrag på 315 mio. kr. omfatter:

  • 145 mio. kr. til FN’s Befolkningsprogram (UNFPA) til brug for indkøb og distribution af prævention i udviklingslande og information og vejledning om familieplanlægning. Derudover øremærkes en del af bevillingen til unge og voldsramte kvinder i Uganda. Børn, unge og kvinder udgør 85 pct. af de mere end 800.000 flygtninge fra Sydsudan, der pt. opholder sig i Uganda.
  • 170 mio. kr. til UNICEFs uddannelsesindsatser i udvalgte lande i Vestafrika samt til Education Cannot Wait, der fokuserer på uddannelse i krise- og konfliktområder.

Fakta:
Der er en tæt sammenhæng mellem manglende skolegang, børneægteskaber og for tidlige graviditeter. En pige, der modtager 7 års skolegang, gifter sig i gennemsnit fire år senere, udskyder sin første graviditet lige så længe og får i gennemsnit 2,2 færre børn. I krisesituationer har piger 2,5 gange større risiko for at være uden skolegang end drenge.

Det nye bidrag er led i regeringens generelle indsats for at styrke det globale fokus på piger og kvinders ligestilling. Kvinden er nøglen til udvikling. Et studie fra 2015 af McKinsey & Co. viser, at hvis alle kvinder kunne deltage i økonomien på samme niveau som mænd, kunne man tilføje op mod 28 billioner dollars eller ca. 25 pct. til det årlige globale BNP i 2025.

Kvinder og pigers ret til at bestemme over egen krop er en grundlæggende menneskeret. Samtidig er kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder afgørende for deres mulighed for at kunne udfolde deres potentiale med alle de positive følgevirkninger, det har for samfundet bredt.

Med finanslovsforslaget for 2018 har regeringen med samlet 700 mio. kr. til multilaterale indsatser til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR) lagt op til at fordoble bevillingerne til området sammenlignet med 2017.