Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Årets dagtilbud udnævnt – Grangården i Jelling

Børne- og socialminister Mai Mercado hylder Grangård i Jelling

Årets dagtilbud 2017 er Grangård i Jelling ved Vejle.

BUPL, FOA og Børne- og socialministeriet, sætter for andet år i træk fokus på det vigtige arbejde, som det pædagogiske personale hver dag udfører for at skabe gode rammer for børns trivsel, udvikling og læring i dagtilbud. Denne gang har temaet været evnen til at skabe miljøer, hvor børnene kan udvikle deres nysgerrighed gennem læring.

Det er forældrene, der har indstillet daginstitutionen Grangård, og en af dem skriver blandt andet:
”For eksempel kom der et par tilfælde af lus - pædagogerne greb den, og børnene fik information via nettet, så billeder af lus, tegnede lus på papir (det blev faktisk flotte billeder) – min søn på knap 5 vidste mere om lus, da vi kæmmede samme aften”

Midt i naturen
Grangård er indrettet i en tidligere landbrugsejendom og er omgivet af naturgrund med sø, skov og mark, og den integrerede institution har blandt andet en genbrugsstation, hvor børnene henter materialer til kreative udfoldelser.

Fagudvalget, der har udnævnt Grangård blandt alle indstillingerne, fremhæver netop, at personalet er dygtige til at arbejde med eksperimenterende rum for læring, hvor børnene mødes på deres eget niveau og kan tegne, male, snitte, danse til musik, læse eller eksperimentere med lys og skygge.

Et forgangseksempel siger børne- og socialminister Mai Mercado:
”De voksne i Grangård skaber en fantastisk ramme for børnenes udfoldelse, hvor de møder børnenes nysgerrighed på deres præmisser, om det drejer sig om lus, dans eller maleri. Det er en rigtig god kilde til læring, hvor man favner barnets udvikling og interesser, på en måde, der ligger rigtigt godt i tråd med den styrkede pædagogiske læreplan.”

 

Foto: Grangård

Fakta
Årets dagtilbud vælges af et fagpanel bestående af repræsentanter fra BUPL, FOA, FOLA, KL, BKF og Danske Professionshøjskoler. I tildelingen af årets pris er der lagt vægt på det pædagogiske arbejde med børneinddragelse.

Om Grangård
Grangård er en integreret institution i Jelling ved Vejle. Her er 20-24 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.

Institutionen er kendetegnet ved høj faglighed, en stærk feedbackkultur og tæt samarbejde på tværs og med forældrene, der på eget initiativ har etableret en forældrebank, hvor de stiller ressourcer til rådighed for institutionen. Pædagogerne har forberedelsestid og institutionen har generelt meget lavt sygefravær.