Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Mercado: Bred aftale om dagtilbud er godt nyt for alle små børn og deres forældre

Kvaliteten bliver løftet i dagplejer, vuggestuer og børnehaver, så børnene kan trives bedre, udvikle sig og lære mere. Og forældre får bedre mulighed for at vælge den løsning, der passer til netop deres familie. Det er essensen af den aftale, som regeringen har indgået med en række af Folketingets partier.

Kvaliteten bliver løftet i dagplejer, vuggestuer og børnehaver, så børnene kan trives bedre, udvikle sig og lære mere. Og forældre får bedre mulighed for at vælge den løsning, der passer til netop deres familie. Det er essensen af den aftale, som regeringen netop har indgået med en række af Folketingets partier.

”Det er i børnenes allerførste år, fundamentet bliver lagt til deres videre færd i livet. Derfor skylder vi alle børn – især de mest udsatte – at give dem dagplejer, vuggestuer og børnehaver med tryghed, leg og udfordringer, så de bliver godt rustet til livet på legepladsen, i skolen og senere i voksenlivet. Det er en god nyhed for små børn og deres forældre, at vi nu kan gå i gang med den vigtige opgave, det er at videreudvikle vores dagtilbud. Jeg er glad for, at en så bred kreds af Folketingets partier bakker op om aftalen. Det styrker kvaliteten på et meget vigtigt område,” siger børne- og socialminister Mai Mercado.

Blandt hovedelementerne i aftalen er, at der hvert år frem afsættes 83 millioner kroner til at ansætte flere uddannede pædagoger i de dagtilbud, som har flest udsatte børn, så de kan få ekstra støtte. Og at landets dagtilbud får en styrket pædagogisk læreplan – en fælles ramme for, hvad alle dagtilbud skal fokusere på, når de arbejder med børnenes udvikling og læring.

Den styrkede pædagogiske læreplan gør det blandt andet tydeligt, at tryg læring for små børn foregår i alle situationer i løbet af dagen – også når der bliver spist frokost og øvet i selv at tage sko på - og at det handler om alt fra personlige og sociale kompetencer til møder med natur og kultur. For at få læreplanen ud og virke for børnene er der afsat 165 millioner kroner til efteruddannelse og der er også afsat midler til blandt andet inspirationsmaterialer.

Med aftalen bliver det også lettere for børnefamilierne at skabe sig en god hverdag. Forældrene får blandt andet en ny informationsportal til valg af dagtilbud, og de får ret til at lade barnet blive stående på venteliste til favoritdagtilbuddet, selv om de tager imod en anden plads. Samtidig får forældre på barsel ret til deltidsplads til søskendebørn, og forældre med skæve arbejdstider får mulighed for at kombinere dagtilbud med tilskud til fleksibel pasning derhjemme i trygge rammer.

Herunder kan du læse og downloade aftaleteksten

pdf (362 Kb)