Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Nyhed

Veteraner får bedre vilkår

Regeringen lancerer i dag et servicetjek af veteranindsatsen. Bl.a. skal veteraner, der befinder sig i periferien af arbejdsmarkedet, støttes i at komme i beskæftigelse, og veteraner med PTSD får bedre adgang til behandling.

Forsvarsministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet
Foto: Forsvaret

Regeringen lancerer i dag et servicetjek af veteranindsatsen for at sikre anerkendelse, støtte og muligheder til Danmarks veteraner og deres pårørende.

Med flere end 50.000 udsendte siden 1948 og et utal af internationale missioner kender mange danskere i dag en veteran – hvad enten det er et familiemedlem, en kollega, en god ven eller en nabo.

Alle har sammen med deres pårørende ydet en ekstraordinær indsats på Danmarks vegne. Og derfor er det helt på sin plads, at vi kigger på, hvordan vi som samfund kan gøre det endnu bedre for vores mange veteraner og deres pårørende, mener forsvarsminister Peter Christensen.

”Danmark har i dag en solid veteranindsats, der bygger på mange års arbejde og erfaringer. Regeringen mener, at det er vigtigt, at den positive udvikling fortsætter med fokus på effekten for veteraner og deres pårørende. Det fortjener de – og det er dét, vores servicetjek skal sikre. ”

Regeringens servicetjek peger på en række områder, hvor det danske samfund kan gøre det endnu bedre for veteranerne og deres pårørende, både når det kommer til anerkendelse, støtte og muligheder.

Servicetjekket sætter sammen med veteranpolitikken blandt andet fokus på, at langt de fleste veteraner herhjemme bidrager til det danske samfund med de gode erfaringer og stærke kompetencer, de har taget med sig hjem fra deres udsendelser.

Et studie fra 2013 viser, at hele 90 % af danske veteraner er i arbejde mod 79 % af en sammenlignelig gruppe af den øvrige befolkning, ligesom kun tre procent af veteranerne modtager en form for bistandsydelse mod syv procent af en sammenlignelig gruppe af den øvrige befolkning.


Støtte til at komme i beskæftigelse
Men på trods af de positive tal er der stadig veteraner, som oplever store psykiske og fysiske mén fra deres udsendelser. Og det er samfundets ansvar.

Derfor peger servicetjekket blandt andet også på, at veteraner, der befinder sig i periferien af arbejdsmarkedet, skal støttes i at komme i beskæftigelse og få et aktivt arbejdsliv. Danske virksomheder skal have en kontantpræmie, når de efter aftale med Veterancentret har haft veteranen ansat i seks måneder, da det både vil være til gavn for den enkelte veteran og virksomhed.

Som noget andet skal idrætsindsatsen overfor psykisk sårede veteraner styrkes i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund i erkendelsen af, at fysisk aktivitet og socialt samvær gennem idræt hjælper.

Se forsvarsminister Peter Christensen forklare hvorfor vi skal have et servicetjek af veteranpolitikken.

Bedre adgang til behandling for veteraner med PTSD
Desuden skal det også sikres, at veteraner med PTSD får bedre adgang til behandling. Det skal blandt andet ske ved at etablere fem nye behandlingssteder i landets fem regioner.

Sundhedsminister Sophie Løhde siger:

 ”Det er heldigvis forholdsvis få veteraner, der bliver syge af at være udsendt. Rigtig mange kommer styrkede hjem med bagagen fuld af nyttige erfaringer og bidrager positivt til vores samfund. Men der er desværre også veteraner, der får psykiske problemer, som de skal have professionel hjælp til at håndtere, efter de er kommet hjem”, siger ministeren og fortsætter:

”Det er helt afgørende, at de mennesker, vi har sendt til verdens brændpunkter, kan få hjælp, støtte og behandling, hvis de skulle få behov for det, når de er vendt hjem til Danmark. Det skylder vi både dem og deres familier. Og derfor løfter vi nu behandlingstilbuddene til veteranerne og etablerer 5 nye behandlingssteder rundt om i landet”.

Veteraner med svær PTSD vil fortsat kunne få hjælp på de tre specialiserede enheder på henholdsvis Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital, Risskov. De bevares nemlig. Der vil altså fremover være otte behandlingssteder i Danmark, hvor psykisk sårede veteraner kan få hjælp til at takle PTSD.

Udover at give veteraner lettere adgang til PTSD-behandling i deres nærområde vil regeringen sikre, at de praktiserende læger er klædt godt på til at opspore sygdomstegn hos veteraner. Derfor sættes der ind med en informationsindsats til de praktiserende læger, så lægerne er mere opmærksomme på at opfange signalerne på psykiske problemer og informere om mulighederne for at henvise til yderligere behandling af veteranerne.

Læs meget mere om servicetjekket og de enkelte initiativer her.