Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Transportminister til rådsmøde i Bruxelles: Vigtigt med et stærkt EU-samarbejde om grænseoverskridende infrastruktur

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) drøftede i forbindelse med rådsmødet bl.a., hvordan EU’s finansieringsinstrumenter kan være med til at hæve niveauet for både offentlige og private investeringer i transportinfrastrukturprojekter.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Bro med biler og tog
Foto: Ulrik Jantzen

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) drøftede i forbindelse med rådsmødet bl.a., hvordan EU’s finansieringsinstrumenter kan være med til at hæve niveauet for både offentlige og private investeringer i transportinfrastrukturprojekter.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen deltog i dag i et rådsmøde i Bruxelles med EU’s transportministre, hvor bl.a. EU’s finansieringsprogram CEF blev diskuteret.  

- EU’s finansieringsinstrumenter kan være med til at hæve niveauet for offentlige og private investeringer - særligt i grænseoverskridende transportinfrastrukturprojekter, hvor flere lande samarbejder om at gøre noget ved flaskehalse i det europæiske transportsystem, siger Ole Birk Olesen.

- Og hvis et projekt kommer Europa til gode, så synes jeg også, at det er fornuftigt, at EU-landene er fælles om at betale en del af regningen. Det skaber også incitament til at lave fælles infrastrukturløsninger landene imellem, som er til gavn for alle parter, tilføjer ministeren.

EU’s investeringsniveau i transportinfrastruktur er dog faldet i perioden fra 2009-2014, og det mener ministeren er en bekymrende tendens.

- Det kan betyde, at der opstår yderligere flaskehalse i det europæiske transportsystem, som kan have negative følger for den økonomiske vækst. Derfor er det vigtigt for mig at sikre et fortsat stærkt europæisk samarbejde om infrastruktur, afslutter Ole Birk Olesen.