Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Tidsplan

Tidsplan for overdragelse af ministerier

Tid og sted for ministeroverdragelser mandag den 28. november

Der vil være følgende ministeroverdragelser i ministerierne mandag den 28. november 2016.

Overdragelsesforretningerne finder sted i de hidtidige ministerier efter følgende plan:

 

Kl. 13.15 i Udenrigsministeriet 

Kristian Jensen overdrager til udenrigsminister Anders Samuelsen og minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs.

 

Kl. 13.45 i Justitsministeriet

Søren Pind overdrager til justitsminister Søren Pape Poulsen.

 

Kl. 14.15 i Kulturministeriet

Bertel Haarder overdrager til kulturminister Mette Bock.

 

Kl. 14.15 i Erhvervs- og Vækstministeriet

Troels Lund Poulsen overdrager til erhvervsminister Brian Mikkelsen.

 

Kl. 14.15 i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Ellen Trane Nørby overdrager til undervisningsminister Merete Riisager og minister for ligestilling og minister for nordisk samarbejde Karen Ellemann.

 

Kl. 14.45 i Finansministeriet

Claus Hjort Frederiksen overdrager til finansminister Kristian Jensen og minister for offentlig innovation Sophie Løhde.

 

Kl. 14.45 i Transport- og Bygningsministeriet

Hans Christian Schmidt overdrager til transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

 

Kl. 15.15 i Uddannelses- og Forskningsministeriet

Ulla Tørnæs overdrager til uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

 

Kl. 15.15 i Social- og Indenrigsministeriet

Karen Ellemann overdrager til økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll og børne- og socialminister Mai Mercado.

 

Kl. 15.15 i Beskæftigelsesministeriet

Jørn Neergaard Larsen overdrager til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

 

Kl. 15.45 i Kirkeministeriet

Bertel Haarder overdrager til kirkeminister Mette Bock.

 

Kl. 15.45 i Forsvarsministeriet

Peter Christensen overdrager til forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

 

Kl. 15.45 i Sundheds- og Ældreministeriet

Sophie Løhde overdrager til sundhedsminister Ellen Trane Nørby og ældreminister Thyra Frank.