Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Fakta

SU-regneeksempler: Det betyder Helhedsplanen for studerende

Fire konkrete eksempler på effekten i kroner og øre

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Studerende i forelæsningssal
Foto: Mira Bergem

Regeringens forslag til Et stærkere Danmark – Et mere robust SU-system påvirker studerende forskelligt. Fælles for alle studerende er dog, at regeringens forslag til omlægning af SU-systemet giver alle studerende mulighed for at opretholde samme forbrug som i dag under studiet ved øget låntagning og/eller ved muligheden for at tjene mere ved siden af SU’en. Omlægningen af SU-systemet indeholder - i tillæg til lige dele stipendium og lån og afdæmpet regulering fra 2022 - ligeledes:

  • mere favorable lånevilkår (rentefrit lån under studierne)
  • mulighed for at arbejde mere ved siden af studiet uden modregning i SU’en
  • et forhøjet beskæftigelsesfradrag for nyuddannede i 3 år efter afsluttet uddannelse, som de får glæde af, hvis de bliver og arbejder i Danmark.

Grafikken illustrerer, hvordan regeringens forslag til omlægning af SU-systemet påvirker forskellige typer af studerende. Der er tale om såkaldte typeeksempler, og regnestykket for den enkelte studerende vil afhænge af dennes konkrete skatteforhold mv.