Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Serviceeftersyn af momsområdet færdiggjort

Skatteministeriets Koncernrevision (SKR) har færdiggjort sit serviceeftersyn af momsområdet. SKR konkluderer, at der ikke er tegn på, at momsområdet er præget af omfattende systematisk svindel som i udbyttesagen, men at indsatsen på en række områder kan forbedres.

Skatteministeriet
Karsten Lauritzen
Foto: Les Kaner

Skatteministeriets Koncernrevision (SKR) har færdiggjort sit serviceeftersyn af momsområdet. SKR konkluderer, at der ikke er tegn på, at momsområdet er præget af omfattende systematisk svindel som i udbyttesagen, men at indsatsen på en række områder kan forbedres. Skatteminister Karsten Lauritzen har netop drøftet konklusionerne med Folketingets partier.

Skatteminister Karsten Lauritzen bad i foråret Skatteministeriets Koncernrevision (SKR, tidligere Skatteministeriets Interne Revision) om at gennemføre et serviceeftersyn af SKATs indsats på momsområdet. Undersøgelsens foreløbige konklusioner blev beskrevet i investeringsplanen ”Et nyt skattevæsen”. Nu foreligger den endelige rapport, som skatteministeren i dag har orienteret aftalekredsen bag ”Et nyt skattevæsen” om.

SKR konkluderer overordnet, at der ikke er tegn på, at momsområdet er præget af omfattende systematisk svindel, som eksempelvis var tilfældet i forbindelse med sagen om svindel med refusion af udbytteskat. Derudover konkluderer SKR, at udviklingen i de negative momsangivelser modsvares af udviklingen i de positive momsangivelser. Der er således ikke tale om, at udbetalingerne på momsområdet er steget voldsomt uden, at det kan forklares.

Omvendt konkluderer SKR, at kontrollen på momsområdet kan styrkes på en række områder, herunder i forhold til virksomhedernes momsangivelse, risikobilledet på momsområdet samt den løbende overvågning af momsindtægterne.

”Moms er et af hovedområderne i det danske skattevæsen. Vi taler flere hundrede milliarder, der årligt løber igennem systemet. Derfor er det helt afgørende, er der er godt styr på området. Med anbefalingerne fra Koncernrevision har vi et robust grundlag at stå på, når vi i den kommende tid skal drøfte, hvad der skal gøres for at styrke momsområdet”, siger skatteministeren.

Skatteministeren har bedt om, at Skatteministeriet og SKAT inden for få uger kommer med en vurdering af, hvilke af SKRs anbefalinger der kan omsættes til handling her og nu. Samtidig vil han indkalde til politiske drøftelser, når Rigsrevisionen om et par uger offentliggør deres beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negative momstilsvar.

”En række af anbefalingerne fra SKR kan på den korte bane styrke indsatsen på momsområdet. Derfor forventer jeg også, at vi allerede fra årsskiftet kan igangsætte nogle konkrete forbedringer. Samtidig skal vi fra politisk side have en drøftelse af, hvad der generelt kan gøres for at styrke momsområdet. Men jeg synes, det er rigtigt at afvente Rigsrevisionens konklusioner”, siger skatteministeren.

Som en del af opbygningen af et nyt skattevæsen vil skatteministeren i første del af 2017 fremlægge en organiseringsplan for det nye skattevæsen, som nærmere beskriver den gradvise udfasning af det nuværende SKAT og opsplitningen i nye styrelser.

”Virksomheder afregner hvert år moms i milliardklassen. Derfor skal vi have en effektiv og fremtidssikret momsafregning, hvor det er nemt at sikre den korrekte afregning fra start uden, at det skaber unødig bøvl for det flertal af virksomhederne, der overholder reglerne. Og det skal ske med så bred politisk opbakning som overhovedet muligt”, siger skatteministeren.