Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Artikel

Retningen for regeringens politik

Regeringen

Regeringen ønsker et friere, rigere og rimeligere Danmark.

Med det udgangspunkt har statsminister Lars Løkke Rasmussen opstillet fire pejlemærker for, hvilken retning den førte politik skal trække Danmark i:

 

Pejlemærke 1: Flere private arbejdspladser
Danmark har brug for flere private arbejdspladser. Det er forudsætningen for vores fælles velfærd og for den nære velfærd hos den enkelte familie. Virksomhederne skal have bedre vilkår for at investere og skabe arbejdspladser og hele Danmark skal have del i fremgangen. Regeringen vil føre en økonomisk politik, der sikrer fortsat stigende beskæftigelse, økonomisk vækst og en stærk konkurrenceevne. 


Pejlemærke 2: Flere skal forsørge sig selv
Regeringen ønsker, at flere skal i arbejde og at færre skal forsørges af det offentlige. Det vil gøre Danmark rigere og mere rimeligt. Det skal bedre kunne betale sig at arbejde frem for at modtage en offentlig ydelse. Det vil betyde færre udgifter til overførselsindkomster, flere skatteindtægter og en bedre livskvalitet for mange mennesker.


Pejlemærke 3: Bedre kernevelfærd
Danmark er et stærkt velfærdssamfund. Vi har en udbygget velfærd, der træder til, hvis man rammes af sygdom, har brug for pleje eller skal have en uddannelse. Sådan skal det fortsat være. Og regeringen vil gøre velfærden endnu bedre end i dag. Et godt og trygt sundhedsvæsen er en grundpille, ligesom en god og værdig ældrepleje og en høj kvalitet i uddannelsessystemet er afgørende.


Pejlemærke 4: Konsekvent og realistisk udlændingepolitik
Regeringen ønsker at ændre tilstrømningen til Danmark, så der kommer færre asylansøgere men flere, der arbejder og bidrager positivt. Antallet betyder noget for vores økonomi, vores sammenhængskraft og vores evne til at sikre en vellykket integration. Samtidig skal vi løfte indsatsen for at integrere dem, som allerede er her, og som vi må forvente skal blive. De må ikke havne i parallelsamfund, men skal hurtigst muligt ud på arbejdsmarkedet så de lærer om vores værdier og kan bidrage til samfundet – både for deres egen skyld og for Danmarks skyld.