Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Regeringen vil fortsat levere et markant bidrag i kampen mod ISIL

Regeringen har i dag på et møde i Udenrigspolitisk Nævn rådført sig med Folketinget om en udvidelse af den danske træningsindsats i Irak med et ingeniør- og konstruktionshold. Medio december returnerer de danske kampfly og det danske transportfly som planlagt til Danmark.

Udenrigsministeriet
Forsvarsministeriet
Foto: Forsvaret

Regeringen har i dag på et møde i Udenrigspolitisk Nævn rådført sig med Folketinget om en udvidelse af den danske træningsindsats i Irak med et ingeniør- og konstruktionshold.

”Kampen mod ISIL er en af mine – og regeringens – vigtigste udenrigspolitiske prioriteter. Vi skal bekæmpe ISIL og deres ligesindede militært, økonomisk og på deres fortælling. Og vi skal sikre, at befolkningerne i befriede områder hurtigt hjælpes på fode igen. Jeg er stolt af den indsats Danmark og de udsendte danskere har gjort indtil nu," siger udenrigsminister Anders Samuelsen og fortsætter:

"Jeg er tilfreds med, at der i Udenrigspolitisk Nævn var opbakning til, at Danmark nu tilbyder koalitionen et nyt bidrag, så vi nu samlet kommer op på et træningsbidrag på cirka 150 personer. I dag har vi samtidig orienteret Nævnet om, at regeringen i 2017 fastholder de eksisterende bidrag til koalitionen, men at vi som planlagt trækker flybidraget hjem.”

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:
”Regeringen lægger nu op til at udvide den danske træningsindsats i Irak med et ingeniør- og konstruktionshold, som er en af de efterspurgte kapaciteter. De skal træne irakiske styrker i bl.a. minerydning og hjælpe vores nuværende træningsbidrag. Som planlagt tager vi nu også vores kampfly og transportfly hjem, og jeg vil derfor sige de danske udsendte stor tak for deres vigtige indsats, der har haft stor effekt for koalitionens indsats.”

Medio december returnerer de danske kampfly og det danske transportfly som planlagt til Danmark. Efter hjemtagelsen af de to flyvende bidrag vil Danmark fortsat levere en markant militær indsats til støtte for kampen mod ISIL.

Der er i løbet af det seneste år gjort betydelige fremskridt i kamp mod ISIL, men det er nødvendigt, at koalitionen også i den kommende periode fastholder et markant militært pres på terrororganisation i Irak og Syrien. I takt med udviklingen vil koalitionen løbende tilpasse sin indsats, så den bedst muligt understøtter det overordnede mål med den militære kampagne: At besejre ISIL.

Udvidelsen med et ingeniør- og konstruktionshold skal tjene til, at det danske bidrag får styrket evnen til at uddanne og træne de irakiske sikkerhedsstyrker inden for eksempelvis håndtering af improviserede sprængladninger og feltmæssig ingeniørtjeneste.

Fra januar 2017 vil Danmarks militære bidrag til indsatsen mod ISIL således bestå af et radarbidrag på op til ca. 30 personer, et kapacitetsopbygningsbidrag i Irak på op til ca. 150 soldater, et styrkebidrag omfattende specialoperationsstyrker på op til ca. 60 personer samt op til ca. 20 stabsofficerer tilknyttet koalitionens hovedkvarterer. 

Læs mere om indsatsen mod ISIL