Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Nyhed

Mindre tvang i psykiatrien

Der er sket et generelt fald i brugen af tvang i psykiatrien, viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Den positive udvikling glæder sundhedsministeren, der dog samtidig understreger, at for mange patienter fortsat udsættes for tvang.

Sundheds- og Ældreministeriet
Foto: Colourbox

Der er sket et generelt fald i brugen af tvang i psykiatrien, viser nye årstal fra Sundhedsdatastyrelsen, der er indsamlet fra regionerne som led i monitoreringen af anvendelsen af tvang i psykiatrien.

Målt på udvalgte indikatorer er der i perioden fra 1. juli 2015-30. juni 2016 sket et fald eller en stabil udvikling i tvangsanvendelsen på 10 ud af 15 indikatorer i forhold til den foregående årsperiode, der strakte sig fra 1. juli 2014-30. juni 2015.

På landsplan er antallet af patienter, som bæltefikseres, eksempelvis reduceret fra 1.732 patienter i 2014/2015 til 1.633 patienter i 2015/2016.

Regeringen har en målsætning om at halvere brugen af tvang i psykiatrien. Den positive udvikling glæder sundhedsministeren, der dog samtidig understreger, at for mange patienter fortsat udsættes for tvang.

"Tvang skal kun bruges, når alle andre muligheder er udtømte. Og derfor er jeg også tilfreds med, at vi de senere år bl.a. har set, at færre patienter i psykiatrien bliver spændt fast med bælter mod deres vilje. Men vi er langt fra i mål", siger Sophie Løhde. 

Det er dog ikke på alle områder, at der er sket fremskridt. Ifølge årstallene er der eksempelvis sket en stigning i antallet af patienter, som fastholdes.

"Generelt er der fremskridt at spore, men der er også bekymrende tendenser. Vi ser eksempelvis en stigning i brugen af fastholdelser, og der er også flere, som bliver tvangsmedicineret med beroligende medicin", siger sundhedsministeren, der vil følge udviklingen på området tæt.

Se de seneste monitoreringstal for tvang i psykiatrien på esundhed.dk 

Læs Sundhedsstyrelsens kommentarer til anvendelsen af tvang i psykiatrien