Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Nyhed

Mange ufaglærte job går til udenlandsk arbejdskraft

Mens næsten halvdelen af lønmodtagerne fra de central- og østeuropæiske EU-lande har manuelt arbejde i Danmark, så gælder det kun for knap hver tiende dansker. Det viser den første opgørelse af, hvilke arbejdsfunktioner udenlandsk arbejdskraft varetager i Danmark.

Beskæftigelsesministeriet
Foto: Colourbox

Mens næsten halvdelen af lønmodtagerne fra de central- og østeuropæiske EU-lande har manuelt arbejde i Danmark, så gælder det kun for knap hver tiende dansker. Det viser den første opgørelse af, hvilke arbejdsfunktioner udenlandsk arbejdskraft varetager i Danmark.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har undersøgt, hvilke jobfunktioner udenlandsk arbejdskraft varetager i Danmark, og i hvilke brancher, de er ansat.

Baggrunden er, at antallet af udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark er steget med 33 pct. siden 2010, så der i 2015 var knap 170.000 udenlandske statsborgere, der arbejdede i Danmark. Ses der alene på lønmodtagere fra de central- og østeuropæiske EU-lande (EU 11-landene) er antallet næsten fordoblet – fra knap 24.000 personer i 2010 til knap 47.000 i 2015.

For udenlandske og danske statsborgere med oplyst arbejdsfunktion i Danmark, viser analysen, at 27 pct. af alle udenlandske statsborgere har et ”andet manuelt arbejde”. Blandt de udenlandske statsborgere fra EU 11-landene er det derimod 46 pct., mens det kun er 9 pct. af de danske statsborgere, der har ”andet manuelt arbejde”.

Tre brancher tiltrækker i særlig grad udenlandsk arbejdskraft. Det gælder inden for landbrug, skovbrug og fiskeri, hotel- og restaurationsbranchen samt rengøringsområdet. De tre brancher er generelt karakteriseret ved at have mange udenlandske statsborgere ansat, mange ufaglærte job og en høj jobomsætning. Yderligere er der forholdsvis mange forgæves rekrutteringer i de tre brancher.

Næsten hver tredje medarbejder inden for landbrug, skovbrug og fiskeri er i dag udenlandske statsborgere. I hotel- og restaurationsbranchen er 23 pct. af medarbejderne udenlandske statsborgere, mens det inden for rejsebureau, rengøring og anden operationel service er 20 pct. af medarbejderne.

Analysen viser yderligere, at fire ud af ti lønmodtagere fra EU 11-landene er ansat i de tre brancher.

Læs hele analysen her