Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Nyhed

Mærkbar økonomisk gevinst ved selv få timers arbejde

Regeringen har med jobreformen indført et kontanthjælpsloft og 225-timersregel, så det bedre kan betale sig at arbejde. Kun få timers beskæftigelse om ugen kan give en mærkbar økonomisk gevinst.

Beskæftigelsesministeriet
Foto: Colourbox

Regeringen har med jobreformen indført et kontanthjælpsloft og 225-timersregel, så det bedre kan betale sig at arbejde. Kun få timers beskæftigelse om ugen kan give en mærkbar økonomisk gevinst.

Med kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen bliver det endnu mere attraktivt at arbejde selv meget få timer om ugen. En enlig kontanthjælpsmodtager over 30 år med et barn vil med ca. seks timers arbejde om ugen ikke alene opfylde kravet om 225 timers ordinær beskæftigelse på et år, men kommer også helt fri af kontanthjælpsloftet. Samlet giver det en gevinst på 3.700 kr. om måneden.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen siger:

”Med jobreformen sikrer vi, at alle på kontanthjælp har en klar økonomisk fordel af at tage arbejde – også selvom det er få timer om ugen. Det er en helt afgørende ændring, at det nu kan mærkes, når man tager det første skridt tilbage til arbejdsmarkedet.”

Som reglerne er i dag, får man et timefradrag i modregningen af kontanthjælpen på godt 25 kr., hver gang man arbejder en time. Med de nye regler om kontanthjælpsloftet får man ud over de 25 kr. i fradrag også udbetalt mere i skattefri boligstøtte og særlig støtte, hvis man er berørt af loftet.

Kontanthjælpsloftet er konstrueret sådan, at boligstøtten og særlig støtte bliver reduceret med loftet, mens selve kontanthjælpen, børne- og ungeydelse og børnetilskud er undtaget. Det indebærer, at så snart man begynder at arbejde, kommer man helt eller delvist fri af loftet, fordi man erstatter kontanthjælp med løn, og dermed bliver der plads under loftet til boligstøtte og særlig støtte.