Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Nyhed

Inkluderede elever får markant bedre matematikresultater

Elever, der er flyttet fra specialundervisning og ind i de almindelige skoleklasser, forbedrer efter bare tre års matematikundervisning resultaterne i matematik til et niveau, der svarer til, hvad de normalt ville opnå på fire et halvt år. Det viser et forskningsprojekt finansieret af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, og gennemført af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og DPU ved Aarhus Universitet.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Foto: Colourbox

Elever, der er flyttet fra specialundervisning og ind i de almindelige skoleklasser, forbedrer efter bare tre års matematikundervisning resultaterne i matematik til et niveau, der svarer til, hvad de normalt ville opnå på fire et halvt år.

Det viser et forskningsprojekt, som i dag udsender sin afsluttende rapport. Projektet er finansieret af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, og gennemført af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og DPU ved Aarhus Universitet.

I projektet har forskere fulgt ca. 9.000 elever fra 400 skoleklasser over hele landet – det såkaldte inklusionspanel – fra 2014 til 2016. Projektet har fokus på at undersøge eleverne og deres klassekammeraters oplevelser af inklusion.

En af projektets hovedkonklusioner er, at elever, der er flyttet fra et specialtilbud til den almindelige undervisning, forbedrer resultaterne i matematik med, hvad der svarer til halvandet år ud over det en gruppe af elever med samme karakteristika, men som ikke er flyttet til den almindelige undervisning, har haft i den samme treårige periode.

”Det er positivt, at vi nu ser faglig fremgang hos de elever, som er flyttet fra et specialtilbud til den almene undervisning i matematik. Men det betyder ikke, at der ikke fortsat er udfordringer. Derfor fortsætter vi vores fokus på inklusion ved at følge op på anbefalingerne i inklusionseftersynet, der blandt andet peger på, at vi skal have et øget fokus på elevernes perspektiv, hvis vi skal løfte undervisningen for alle elever og sikre såvel faglig som social trivsel og udvikling,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

Den afsluttende rapport indeholder også en række andre resultater. Rapporten viser eksempelvis, at elevernes faglige deltagelse i undervisningen er vigtigere, end forskerne tidligere har været opmærksomme på. Øger en elev sin faglige deltagelse, forbedrer eleven Ikke bare sine resultater i læsning og matematik, men også sin faglige selvtillid og sin trivsel i skolen.

Samtidig er effekten af styrket faglig deltagelse over tid selvforstærkende, så jo længere en periode med større faglig deltagelse jo større positive effekter kan man se på elevernes trivsel og faglige udvikling i skolen.

Læs mere om rapporten Inklusion i folkeskolen her.

Læs mere om resultaterne fra Inklusionspanelet og se videoer om hovedresultaterne her.