Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Nyhed

Hvordan bliver vi bedre til at udnytte, dele og genanvende ressourcer?

For at blive klogere på det præsenterede regeringen fredag den 28. oktober et Advisory Board for cirkulær økonomi. Advisory Boardet er topledere i innovative danske virksomheder, og de skal komme med anbefalinger til konkrete indsatser, der kan styrke omstillingen til en mere cirkulær økonomi.

Erhvervs- og Vækstministeriet
Miljø- og Fødevareministeriet

Hør miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen fortælle om, hvad cirkulær økonomi er.


Regeringen ønsker at sikre rammer, der sætter skub i den cirkulære økonomi.

For at blive klogere på, hvordan regeringen bedst kan gøre det, præsenterede regeringen fredag den 28. oktober et Advisory Board for cirkulær økonomi, som skal komme med anbefalinger til konkrete indsatser, der kan styrke omstillingen til en mere cirkulær økonomi. Boardets medlemmer er topledere i innovative danske virksomheder i en række brancher - både store og mindre virksomheder.

I en cirkulær økonomi recirkulerer man materialer og produkter med det mindst mulige værditab. Med andre ord recirkuleres materialer og produkter, så de genbruges i samme eller nye former og produkter.

Regeringens mål er, at danske virksomheder skal væk fra en lineær brug-og-smid-væk tankegang og i stedet blive bedre til at udnytte, genbruge, dele og genanvende materialer og produkter. På den måde får man den maksimale værdi ud af ressourcerne og minimerer miljøpåvirkningen. Ved at tænke i et cirkulært kredsløb kan der skabes nye indtjeningsmuligheder, konkurrenceevnen kan forbedres og det kommer miljøet til gode.

”Cirkulær økonomi bliver kun en succes, hvis virksomhederne selv tager udfordringen op og griber mulighederne. Virksomhedernes produkter skal i højere grad kunne repareres, genbruges og genanvendes til nye varer. Cirkulær økonomi skaber nye indtjeningsmuligheder og forbedrer konkurrenceevnen, samtidig med at det kommer miljøet til gode. Og det er den rigtige vej at gå i en verden, hvor prisen på ressourcerne er svingende og generelt har været stigende sidste 10 år,” siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Hør erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen ved præsentationen af Advisory Boardet på Carlsberg i dag.

Cirkulær økonomi er en god forretning
Cirkulær økonomi kan lyde abstrakt og langt fra danskernes hverdag.

Men man er en del af det cirkulære kredsløb, når det tomme syltetøjsglas kommer i glascontaineren til genanvendelse, når sodavandflaskerne fra børnefødselsdagen slæbes til pantautomaten, og når den tomme skoæske smides i papcontaineren.

Men cirkulær økonomi handler om meget andet og er meget mere end genbrugsglas og papcontainere.

Det er skridtet videre, hvor virksomheder designer produkter, der er nemme at skille ad og ikke indeholder skadelige stoffer, så de nemt kan bruges igen i nye produkter. Eller hvor de gennem nye forretningsmodeller kan udleje produkterne eller tage produkterne tilbage, når de er udtjente. Eller hvor virksomhederne sørger for, at produkterne nemt kan opgraderes, når kunden ønsker en ny model. På den måde sparer virksomhederne udgifter til produktdele og råvarer, og man undgår at værdifulde materialer ender som affald.

Og det kan være en rigtig god forretning – både for virksomhederne og for samfundet.

Den britiske tænketank Ellen MacArthur Foundation har med udgangspunkt i fem udvalgte sektorer konkluderet, at hvis danske virksomheder formår at udnytte de cirkulære forretningsmuligheder, kan der skabes flere job, vækst og eksportmuligheder.

”Regeringen ønsker, at Danmark fremover skal stå stærkt i den internationale konkurrence, og vi ønsker at skabe de bedst mulige rammer for at understøtte danske virksomheders omstilling til en cirkulær økonomi. Derfor beder vi nu et Advisory Board om at gøre os klogere på, hvordan vi kan sætte yderligere skub i den cirkulære økonomi,” siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.


Advisory Board med bred viden
Det er en vigtig opgave, der venter regeringen og Boardets medlemmer. Regeringen ønsker, at Danmark fremover skal stå stærkt i den internationale konkurrence, og der er det nødvendigt allerede nu at blive klogere på, hvordan virksomhederne kan få de bedst mulige rammer for at udforske og udnytte potentialerne ved cirkulær økonomi.

Blandt de udpegede erhvervsledere er der en bred viden og erfaring med de barrierer og muligheder, virksomheder bliver mødt af i omstillingen til en mere cirkulær økonomi.

Formanden for Advisory Boardet Flemming Besenbacher ser frem til at samle disse erfaringer og dermed give den cirkulære økonomi et godt rygstød og skabe rammebetingelser, der bidrager til at dansk erhvervsliv får del i gevinsterne.

”Jeg er glad for, at regeringen sætter fokus på cirkulær økonomi. Det er en vigtig dagsorden for danske virksomheder, der kan drive innovation og bæredygtige forretningsmodeller samt give adgang til nye markeder. Jeg tror at den cirkulære tilgang vil bidrage til at fremtidssikre danske virksomheder i en verden hvor ressourcer er knappe og konkurrencen er hård,” siger formand for Advisory Board, professor og bestyrelsesformand for Carlsberg, Flemming Besenbacher.

De 12 medlemmerne i det nye Advisory Board er ledere i både store og mindre danske virksomheder. De skal mødes fire gange i 2016 og 2017.

Her er medlemmerne:

 • Flemming Besenbacher, Bestyrelsesformand, Carlsberg (formand)
 • Anders Byriel, CEO, Kvadrat
 • Christian B. S. Christensen, CEO, Solum Gruppen
 • Franz Cuculiza, CEO, Aage Vestergaard
 • Matias Møl Dalsgaard, CEO GoMore
 • Pernille Blach Hansen, Senior Director for Environmental Product Innovation, LEGO
 • Aja Guldhammer Henderson, CEO, Reshopper
 • Kasper Guldager Jensen, CEO GXN
 • Mik Kristensen, CEO, Nykredit Leasing
 • Martin Petersen, CEO, EcoXpac
 • Jais Valeur, CEO, Danish Crown.
 • Jeanett Vikkelsøe, CCO/CSO, Marius Pedersen