Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Helhedsplan

Konkurrencedygtige vilkår for vores virksomheder

Ny selskabsskattemodel, lempelser til iværksættere mv.

Regeringen

Et konkurrencedygtigt og dynamisk erhvervsliv er fundamentet for vellønnede job og øget velstand. Det er grundlaget for familiernes økonomiske tryghed og nære velfærd. Det er også grundlaget for, at vi har penge til vores fælles velfærd, som det offentlige tilbyder.

Med Helhedsplan for et stærkere Danmark – Vækst 2016 fremlægger regeringen en række initiativer, der skal sikre bedre konkurrencedygtige vilkår for virksomhederne og løfte væksten.

Gode investeringsvilkår og bedre adgang til egenkapitalfinansiering
Regeringen vil sikre, at virksomhederne får lettere adgang til den kapital, som giver dem mulighed for at vokse. Det vil fremme, at danske virksomheder kan investere i nye maskiner og teknologi, som giver den enkelte medarbejder mulighed for at skabe højere værdi ved sit arbejde. Forbedrede investeringsvilkår understøtter derfor, at vi fortsat kan skabe og fastholde vellønnede arbejdspladser i Danmark.


Iværksætterindsats og vækstvirksomheder
Regeringen ønsker at forbedre rammerne for iværksætteri og vækst i nye og mindre virksomheder. I Danmark har vi mange iværksættere, og det er generelt let at starte nyt, men samtidig er der for få nye virksomheder, der vokser sig større. Med Et stærkere Danmark – Vækst 2016 fremlægger regeringen derfor en række initiativer, der skal sikre bedre rammer for, at virksomheder med vækstpotentiale kan udvikle sig og skabe jobs.

Lavere omkostninger gennem afskaffelse af PSO-afgiften og effektiv forsyning
Danmark skal fortsat være et af de førende lande i verden i forhold til en bæredygtig omstilling af vores energisystem. Men regningen skal ikke være unødig høj. Regeringen fremlægger derfor et udspil til at afskaffe PSO-afgiften. Det vil indebære en markant afgiftslempelse for borgere og virksomheder på omkring 7 mia. kr. årligt, når PSO-afgiften er fuldt afviklet. Samtidig fastholdes et stærkt grundlag for den grønne omstilling.

Udgifter til forsyningsydelser fylder meget i almindelige husholdningers økonomi, ligesom det for mange virksomheder udgør en stor del af de samlede omkostninger i produktionen. Regeringen vil derfor fremlægge en forsyningsstrategi, der skaber rammerne for en forsyningssektor, der leverer ydelser af en høj kvalitet til lavere priser. Det er til gavn for både virksomheder og den enkelte dansker.


Velfungerende markeder i en global økonomi og færre byrder
Det danske hjemmemarked er relativt beskedent, og danske virksomheder er derfor ofte afhængige af at kunne eksportere deres varer og serviceydelser. Det foregår på globale markeder, hvor der er hård konkurrence på både kvalitet og pris. Danske virksomheder skal derfor have gode muligheder for at holde deres omkostninger nede. Virksomhedernes succes i den skærpede konkurrence er en forudsætning for danskernes velfærd.

En sund og effektiv konkurrence skal samtidig give virksomhederne en stærk tilskyndelse til løbende at skabe forbedringer og udvikle det bedste produkt til prisen. Det er godt for den enkelte forbruger, fordi det holder priserne nede, så pengene rækker længere. Og det ruster danske virksomheder til at begå sig i den globale konkurrence og være konkurrencedygtige med bl.a. øget eksport til følge.


Vækstmuligheder og digitalisering
Brugen af de nye digitale teknologier giver Danmark mulighed for at høste produktivitetsgevinster og styrke konkurrenceevnen på en række produktionsområder. Det skal vi udnytte – også i forhold til de mange små og mindre virksomheder. Der er behov for at ruste borgerne og virksomhederne til et mere digitalt samfund, hvor konkurrencen sker globalt, og hvor nye digitale løsninger ændrer på forretningsmodellerne. Danmark skal eksempelvis drage fordel af de muligheder, som deleøkonomien bringer i forhold til at få udbud og efterspørgsel bragt sammen på nye måder for borgere og virksomheder.

 

Læs meget mere om initiativerne i Vækst 2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside.