Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Helhedsplan

Styr på flygtningestrømmen

Nødbremse til afvisning af asylansøgere, stramninger mv.

Regeringen

Migrations- og flygtningekrisen presser Europa – og dermed også Danmark. Mennesker er på flugt. Nogle fra krig og forfølgelse. Andre fra fattigdom med et håb om en bedre tilværelse.

Vi skal holde antallet af asylansøgere på et fornuftigt niveau. Vi kan ikke åbne Danmark for alle, men skal finde en balance mellem idealisme og realisme. Vi skal hjælpe i verden, men vi skal også passe på Danmark. Vi skal bevare vores samhørighed og værdier. Og vi skal undgå et for stort pres på den enkelte kommune.

Antallet af asylansøgere i Danmark steg fra ca. 5.100 om året i 00’erne til ca. 7.600 i 2013, 14.800 i 2014 og til 21.300 i 2015. Det var en voldsom stigning.

Sidste efterår gik der hul på Europa. Mennesker strømmede ind over de ydre grænser og fortsatte mod nord. Europa var handlingslammet. Der var behov for at handle nationalt. Vi tog ansvar. Markante stramninger blev gennemført. Bl.a. skærpede vi reglerne for familiesammenføring og indførte kontrol ved grænsen.

Efterhånden blev det også i resten af Europa klart, at tilstrømningen måtte bremses. Balkanruten blev lukket, og EU indgik en aftale med Tyrkiet. Det er effektive tiltag, som Danmark har presset på for.  

Der er tegn på, at vores politik her i Danmark i kombination med den forstærkede europæiske indsats virker, og presset er taget af. Da det stod værst til sidste efterår kom der ca. 1.200 om ugen. I dag kommer der under 100 om ugen.

Vi har indtil nu forventet, at der ville komme 25.000 asylansøgere i 2016. Men det aktuelle lave antal asylansøgere betyder, at antallet nu højest forventes at blive 10.000 i 2016 og 2017. Og det antal lægges også beregningsteknisk til grund i årene efter 2017.

Det er positivt, at antallet er faldet markant. Men 10.000 asylansøgere er for mange. Derfor vil regeringen forstærke den stramme, konsekvente og realistiske udlændingepolitik. Vi skal sørge for, at vi har de nødvendige værktøjer, som vi kan tage i brug, hvis asylpresset på Danmark for alvor tager til på ny. Der kan igen gå hul på Europa, bl.a. som følge af situationen i Tyrkiet.

Derfor lancerer regeringen et omfattende udlændingeudspil, som sætter ind på fire fronter.

For det første vil vi fortsætte den stramme kurs her i landet. Danmark yder naturligvis flygtninge beskyttelse, så længe der er behov. Men det er ikke det samme som, at de skal blive her permanent. Regeringen vil derfor skærpe reglerne om permanent opholdstilladelse markant.

De udlændinge, som ikke har et lovligt opholdsgrundlag i Danmark, skal sendes hjem. Regeringen vil derfor intensivere indsatsen med udsendelse og hjemtagelse af afviste asylansøgere og illegale udlændinge, så det sker hurtigere og mere effektivt. Og samtidig vil vi gøre repatrieringsordningen mere attraktiv, så udlændinge tilskyndes til at vende tilbage til deres hjemland. Herudover vil regeringen skærpe brugen af optjeningsprincippet i forhold til offentlige ydelser.

For det andet vil vi hjælpe mere i flygtningenes nærområder. Det bliver der plads til i takt med, at vi får situationen under kontrol herhjemme, og udgifterne på asylområdet dermed falder. Vi vil øge det danske bidrag med samlet 1 mia. kr. i 2016 og 2017. Det vil forebygge, at flygtninge- og migranter søger mod Europa og Danmark.

Regeringen har på grund af de mange asylansøgere, som Danmark har modtaget i de senere år, besluttet at skubbe den resterende del af kvoten til senere år. Regeringen ønsker, at den fremtidige kvote fastsættes under hensyntagen til, hvor mange asylansøgere der kommer til Danmark. Et lavt antal asylansøgere giver bedre mulighed for at modtage kvoteflygtninge.

For det tredje vil vi indføre en nødbremse, som vi kan tage i brug, hvis det bliver nødvendigt. Vi skal ikke igen have flygtninge og migranter til at vandre på danske motorveje. Nødbremsen skal gøre det muligt at afvise asylansøgere på grænsen og sende dem tilbage, hvis vi får en situation, som ligner den, vi oplevede i september 2015.

For det fjerde skal vi sørge for, at der er ro og orden, både på asylcentrene og i vores land. Mennesker, som kommer hertil for at søge vores beskyttelse, skal selvfølgelig overholde vores love og regler. Samtidig skal myndighederne have de rette værktøjer til at reagere, hvis det bliver nødvendigt.

Danmark har en klar interesse i en stærk international retsorden. Regeringen ønsker at indgå i et aktivt internationalt samarbejde og overholde de internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig. Men der er behov for at se kritisk på den praktiske fortolkning af konventionerne. Regeringen vil arbejde for, at konventionerne bliver ført tilbage til kernen af de oprindelige beskyttelseshensyn.


Læs mere på Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriets hjemmeside