Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Nyhed

Obligatorisk pensionsopsparing

Regeringen

Det foreslås, at der gradvist indføres en obligatorisk pensionsopsparing for personer uden (eller med lave) pensionsindbetalinger. Der lægges op til, at den obligatoriske opsparing gradvist skal nå 2 pct. af indkomsten i 2025. I god tid inden 2025 skal der tages stilling til yderligere udbygning af den obligatoriske opsparing. Ordningen skal omfatte både overførselsmodtagere, lønmodtagere og selvstændige. De obligatoriske pensionsbidrag indbetales som udgangspunkt til ATP.

For overførselsmodtagere betales opsparingen af den enkelte modtager ved, at 0,25 pct. af overførselsindkomsten i 2018 stigende til 2 pct. i 2025 indbetales på vegne af den pågældende overførselsmodtager. Folkepensionister, SU-modtagere og førtidspensionister, der indbetaler til Supplerende Arbejdsmarkedspension, er ikke omfattet af det obligatoriske pensionsbidrag.

For lønmodtagere (i alderen fra 25 år til pensionsalderen) indføres i samme takt som for overførselsmodtagere en obligatorisk pensionsopsparing på 2 pct. frem mod 2025. Indbetalingen skal administreres af arbejdsgiverne og betales fuldt ud af den enkelte lønmodtager. Arbejdsgiverne trækker 2 pct. af lønnen for alle ansatte, som i det pågældende ansættelsesforhold ikke i forvejen har arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag på mindst 6 pct. af lønnen (ekskl. nuværende ATP-bidrag). Arbejdsgiveren indbetaler beløbet til den obligatoriske ordning på vegne af den enkelte ansatte. Det nye obligatoriske pensionsbidrag reduceres dog således, at det samlede arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag (obligatorisk og øvrige bidrag) ikke overstiger 6 pct. af lønnen.

Lønmodtagere, for hvem der allerede indbetales mindst 6 pct. på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning, vil ikke blive omfattet af den nye obligatoriske ordning. Tilsvarende vil tjenestemænd ikke blive omfattet af ordningen.

For selvstændige erhvervsdrivende og honorarlønnede skal gælde samme regler om indfasning og aldersafgrænsning som for lønmodtagere. I forbindelse med årsopgørelsen opgøres, om der i løbet af indkomståret er indbetalt et beløb på fradragsberettigede pensionsordninger svarende til 2 pct. af indkomsten. Hvis der er indbetalt mindre end 2 pct., skal den enkelte indbetale et obligatorisk pensionsbidrag på 2 pct. af indkomsten. Dette bidrag reduceres dog således, at de samlede fradragsberettigede pensionsindbetalinger (obligatorisk og øvrige bidrag) ikke overstiger 2 pct. af indkomsten