Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Helhedsplan

Øget opsparing til en tryg alderdom

Obligatorisk pensionsopsparing, ekstrabeskæftigelsesfradrag mv.

Regeringen

Det danske pensionssystem fremhæves ofte i internationale sammenligninger som et af verdens bedste.

Det skyldes, at det hviler på tre solide søjler:

  • Den skattefinansierede folkepension mv.
  • ATP-ordningen og arbejdsmarkedspensionerne, som siden 1980erne er blevet kraftigt udbygget, så stort set alle på det overenskomstdækkede arbejdsmarked i dag indbetaler pænebeløb til egen pensionsopsparing.
  • Den private pensionsopsparing, der er med til at sikre individuel fleksibilitet med hensyn til, hvor stor pension man ønsker i alderdommen.

Tilsammen giver disse tre søjler et godt fundament for fremtidens pensionssystem, men der er områder, hvor der er behov for at styrke vores gode og trygge pensionssystem.

Der er i dag omkring 750.000 voksne danskere, der slet ikke – eller ikke i tilstrækkeligt omfang  – sparer op til deres alderdom. Det kan skyldes, at man i længere perioder har været uden for arbejdsmarkedet. Det kan skyldes, at man er på den uorganiserede del af arbejdsmarkedet og ikke indbetaler bidrag til en arbejdsmarkedspensionsordning. Og det kan skyldes, at man er selvstændig uden en pensionsordning.

Det er uhensigtsmæssigt både for fællesskabet og den enkelte. Den enkelte kommer til at stå økonomisk dårligere i sin alderdom og være mere afhængig af ydelser fra staten. Og fællesskabet må i for høj grad tage over og betale skattefinansierede supplerende ydelser til ældre med lav opsparing.

Vi skal derfor have igangsat en proces, så vi kommer derhen, at alle sparer op til deres alderdom.

Regeringen ønsker, at der gradvist indføres en obligatorisk pensionsopsparing for personer uden eller med meget begrænsede pensionsindbetalinger.

Samtidig står vi med et samspilsproblem. For mange danskere kan det ikke betale sig at spare mere op til pension på livrente og ratepension. Den ekstra pensionsopsparing vil nemlig blive modgået af lavere offentlige ydelser som pensionist. Det kan medføre en mindre opsparing på disse ordninger, og det kan svække opbakningen til de obligatoriske arbejdsmarkedspensioner.

Derfor skal vi have taget fat på at afhjælpe samspilsproblemet, så det bedre skal kunne betale sig at spare op til alderdommen – over hele arbejdslivet og især i de sidste år, før man når pensionsalderen.

 

Læs mere om de tre forslag i artiklerne nedenfor

Obligatorisk pensionsopsparing

PensionsBonus

Ny aldersopsparing