Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Nyhed

Regeringen vil give danskerne 2.800 kr. årligt med mere effektiv forsyning

Som led i regeringens helhedsplan præsenterer energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt danmarkshistoriens første samlede forsyningsstrategi.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Foto: Brian Bergmann/scanpix

Som led i regeringens helhedsplan præsenterer energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt danmarkshistoriens første samlede forsyningsstrategi.

Målet er at give de danske husstande et øget rådighedsbeløb på 2.800 kr. årligt gennem billigere forsyningsydelser som vand, varme, affald, el og gas. Bedre styring, lofter over priserne og øget konkurrence skal effektivisere forsyningssektorerne for 5,9 mia. kr. i 2025.

En almindelig dansk husstand bruger i gennemsnit ca. 37.000 kr. på forsyningsydelser om året. Det er omtrent ligeså meget, som de bruger på fødevarer. Men på forsyningsområdet kan forbrugerne ikke altid skifte mellem Netto eller Fakta, hvis de vil jagte tilbud og have bedre og billigere varer. De er ofte bundet til deres forsyningsselskab. Hovedformålet med forsyningsstrategien er derfor at sikre en billig og sikker forsyning til forbrugerne.

”Den danske forsyningssektor er i verdensklasse, og jeg ved, at der i landets forsyningsselskaber hver dag arbejdes med at gøre det så effektivt, billigt og sikkert for forbrugerne som muligt. Ikke desto mindre kan vi se, at der er et stort potentiale for at gøre det endnu bedre og billigere, og det skal vi selvfølgelig arbejde for, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt og understreger:

#Vi bruger i gennemsnit 37.000 kr. årligt på forsyning som vand, varme og el, hvilket er omtrent det samme, som vi bruger på mad og fødevarer. Det er mange penge på et husholdningsbudget. Ved at gøre forsyningssektorerne mere effektive kan vi sænke priserne på forsyningsydelser og samlet set give en almindelig dansk familie ca. 2.800 kr. mere mellem hænderne om året”.


Gevinst for familier med lav indkomst
Forsyningsstrategien vil øge det økonomiske rådighedsbeløb for en typisk LO-familie med to børn med 2.800 kr. årligt i 2025.

Gevinsten ved mere effektiv forsyning vil komme alle familier til gode, og særligt familier med lave indkomster vil opleve en stor gevinst i rådighedsbeløbet. Det skyldes, at forbruget af forsyningsydelser er forholdsvist ens på tværs af indkomstgrupper, og derfor fylder regningen til forsyningsydelser relativt mere i husholdningsbudgettet hos eksempelvis den enlige mor med to børn end hos direktørfamilien.

Det skal samtidig sikre virksomhederne lavere priser og dermed bedre konkurrenceevne. Hvis det fuldt indfasede besparelsespotentiale indhentes, skønnes det, at en lille virksomhed vil kunne spare op til godt 1 mio. kr. om året i 2025. Og en stor virksomhed vil kunne spare helt op til 6 mio. kr. om året i 2025. 

Prisloft og øget konkurrence
Forsyningssektoren har i en længere årrække haft en svag produktivitetsvækst. Det skyldes bl.a., at den nuværende regulering af forsyningssektorerne på flere områder har været ineffektiv og skabt barrierer for vækst.

”Regeringen vil effektivisere - ikke privatisere forsyningssektorerne. Vi blander os ikke i, hvem der ejer og driver forsyningsvirksomhederne, men som forbrugernes minister er jeg optaget af, at forsyningsydelserne leveres så effektivt, billigt, miljøvenligt og sikkert som muligt. Det skal gøres ved at skabe mere konkurrence, dér hvor det giver mening, som f.eks. forbrændingssektoren. Naturlige monopoler som f.eks. varmesektoren vil blive underlagt økonomisk regulering, der lægger et loft over priserne. Samtidig stiller vil krav til miljø og forsyningssikkerhed, så vi ikke går på kompromis med den høje kvalitet, som vi har i dag”, siger Lars Chr. Lilleholt.

 

Læs mere på Energi,- Forsynings- og Klimaministeriets hjemmeside.