Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Nyhed

Principperne for fremtidens forsyning

Med forsyningsstrategien introducerer regeringen fem principper for fremtidens forsyningssektor.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Foto: Colourbox

Med forsyningsstrategien introducerer regeringen en lang række konkrete tiltag under fem principper for fremtidens forsyningssektor, der vil sikre effektiv, gennemsigtig og sammenhængende forsyning med lave priser, høj forsyningssikkerhed, høj miljøbeskyttelse, høje sundhedsstandarder og bedre produkter gennem teknologiudvikling:

 

 • Princip 1: Opgaver, som ikke er naturlige monopoler, konkurrenceudsættes så vidt muligt, og der skal sikres vandtætte skotter mellem monopol og konkurrenceudsatte områder – det skal skabe mest mulig konkurrence til gavn for borgere og virksomheder.

 • Princip 2: Naturlige monopoler underlægges ensartet, incitamentsbaseret økonomisk regulering – det skal skabe de bedst mulige regulatoriske rammer for mere effektive forsyningsselskaber og lave priser.
   
 • Princip 3: God selskabsledelse – det skal tilskynde til effektiv og transparent ledelse i forsyningsselskaberne.
   
 • Princip 4: Robust regulering af forsyningssikkerhed - det skal sikre høj forsyningssikkerhed, miljø og sundhed.
   
 • Princip 5: Et effektivt og transparent tilsyn baseret på rammeregulering – det skal sikre udvikling af reguleringen, effektiv administration af reguleringen og styrket monitorering af effekterne af reguleringen.

Læs mere på Energi,- Forsynings- og Klimaministeriets hjemmeside.