Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Nyhed

Folketinget førstebehandler finanslovsforslaget for 2017

Tirsdag førstebehandler Folketinget regeringens forslag til finansloven for 2017. Populært kaldet statens husholdningsbudget. Det indeholder bl.a. Kræftplan IV og en udvidelse af E45 mellem Aarhus S og Skanderborg.

Tirsdag førstebehandler Folketinget regeringens forslag til finansloven for 2017. Populært kaldet statens husholdningsbudget.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen fremlagde regeringens finanslovsforslag i forbindelse med lanceringen af Helhedsplanen den 30. august 2016. Nøgleordene for forslaget er velfærd, tryghed og ansvarlighed. 

Finanslovforslaget indeholder en række konkrete initiativer, der dels styrker kernevelfærden ved at skabe bedre forhold for samfundets børn, syge og ældre og dels bidrager til at sikre, at Danmark fortsat er et trygt og sikkert land. 

 • Kræftplan IV med tiltag til bedre patientinddragelse og sammenhæng samt til øget rygeforebyggelse. Der afsættes 330 mio. kr. i 2017 stigende til 400 mio. kr. varigt. 

 • Til øvrige sundhedstiltag afsættes 70 mio. kr. i 2017 blandt andet til personlig medicin, nationale kliniske retningslinjer, frit valg af omsorgstandpleje og styrkede rettigheder til forældre, der har mistet et barn pga. fejlbehandling.

 • Pulje til øget livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjemmene på 180 mio. kr. årligt. 

 • Ramme til trivsel og læring i dagtilbud på 580 millioner kroner i perioden 2017-2020. Rammen indgår i et dagtilbudsudspil, som lanceres i starten af 2017. 

 • Sikkerhedspulje, som løbende kan udmøntes af aftalepartierne til initiativer vedrørende forsvar, politi, terror, sikkerhed mv. Puljen skal hjælpe til at styrke den nationale sikkerhed og vil gennem finanslovforslaget og 2025-planen i 2019 udgøre 0,8 mia. kr. årligt (fuldt indfaset).
   
 • 70 mio. kr. årligt fra 2017 til et udspil mod ungdomskriminalitet, der præsenteres i efteråret, og 90 mio. kr. i perioden 2017-2020 til en pulje til strafskærpelser.

 • Milliardreserve til Skatteministeriet målrettet udgifter til nyt ejendomsvurderingssystem, genopretningen af inddrivelsen, implementeringen af EU’s nye toldkodeks og en styrkelse af den grundlæggende drift i SKAT. Der er samlet afsat 6,8 mia. kr. til styrkelsen af skattevæsenet frem mod 2020.
   
 • Der afsættes 0,5 mia. kr. til udvidelse af E45 mellem Aarhus S og Skanderborg, som er plaget af trængselsproblemer i myldretiden.
   
 • Forundersøgelse af en østlig ringvej/havnetunnel i København.
   
 • Øget fleksibilitet i barsel til selvstændige, som får mulighed for at genoptage arbejdet i op til 25 pct. af den normale arbejdstid og modtage barselsdagpenge svarende til 75 pct. af satsen ved fuldt fravær.

 

Regeringen har med finansministeren i spidsen holdt sættemøder med Folketingets partier forud for forhandlingerne om Helhedsplanen og finansloven for 2017.  

Forslaget til finanslov skal behandles i Folketinget tre gange, inden der stemmes om det.

Læs mere på Finansministeriets hjemmeside.

Følg hele debatten på Folketingets hjemmeside.