Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Artikel

Lavere registreringsafgift

Finansministeriet
Nye biler
Foto: Colourbox

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at nedsætte registreringsafgiften ved at forhøje henholdsvis skalaknækket for personbiler med 22.000 kr. fra 84.600 kr. til 106.600 kr. og det høje skalaknæk for motorcykler med 6.900 kr. fra 26.700 kr. til 33.600 kr. (2017 niveau).

Registreringsafgiften på biler i Danmark er fortsat blandt verdens højeste. Med nedsættelsen af registreringsafgiften fortsætter aftaleparterne arbejdet fra sidste år med at gøre det lettere at være dansker. En forhøjelse af skalaknækket vil betyde en lempelse i registreringsafgiften for en lang række biler og øge den enkelte families mulighed for at købe en mellemstor bil.

For en mellemstor familiebil vil satsreduktionen indebære, at der skal betales ca. 8-10.000 kr. mindre i registreringsafgift.

Initiativet skønnes at medføre et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på 250 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 og 225 mio. kr. i 2019-2020. Den varige virkning opgjort efter tilbageløb og adfærd skønnes at udgøre ca. 200 mio. kr.

Ændringerne i registreringsafgiften skønnes også at have en positiv effekt på arbejdsudbuddet. Initiativet skønnes at øge arbejdsudbuddet med ca. 450 fuldtidspersoner.

Nedsættelse af registreringsafgiften har virkning fra fremsættelsen af lovforslaget den 22. november 2016.