Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Artikel

Indsats mod social dumping

Finansministeriet
Byggeplads
Foto: Colourbox

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om, at det er centralt at sikre ordnede forhold på det danske arbejdsmarked.

Aftaleparterne har blandt andet i forbindelse med finansloven for 2016 styrket den fælles myndighedsindsats mellem Arbejdstilsynet, SKAT og politiet i 2017.

Der er bred enighed om, at den fælles myndighedsindsats er et effektivt redskab til at identificere de virksomheder, som ikke overholder reglerne.

Aftaleparterne ønsker at sikre en konsekvent og kontinuerlig håndhævelse. Myndighederne skal således også i de kommende år kunne opretholde en målrettet kontrol i de brancher, hvor der erfaringsmæssigt er størst problemer med regelefterlevelse og sikring af ordnede forhold.

Derfor er aftaleparterne enige om at fastlægge et bevillingsniveau for den fælles myndighedsindsats i regi af Arbejdstilsynet og SKAT på 79 mio. i 2017 og 70 mio. kr. i 2018. Midlerne fordeles mellem Arbejdstilsynet og SKAT. Det giver mulighed for at fastholde indsatsen mod social dumping fra 2016.

Politiets opgaver i relation til myndighedsindsatsen finansieres inden for rammerne af Politiaftalen for 2016-2019.

Automatisk nummerpladegenkendelse
Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om, at Rigspolitiet og Vejdirektoratet skal undersøge mulighederne for at etablere en forsøgsordning med anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG) som et delelement i kontrollen af ulovlig cabotagekørsel, herunder muligheder for kontrol med dokumentation for indgående international tur, målrettet kontrol og efterforskning, lagring af kørselsmønstre, samt muligheder for kontrol af betalt vejbenyttelsesafgift.