Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Artikel

Et nyt skattevæsen

Finansministeriet
Selvangivelse
Foto: Mads Jensen/Scanpix

Skattevæsenet har den seneste tid oplevet en række alvorlige sager, der har svækket borgere og virksomheders tillid til skatteforvaltningen og SKATs opgavevaretagelse.

Samtidig står skattevæsenet i de kommende år over for en række udfordringer, hvor det skal fokusere på et sikre en tilfredsstillende, effektiv og driftssikker løsning af sine kerneopgaver og på at genvinde borgernes tillid til skatteforvaltningen.

Der skal bl.a. udvikles et nyt ejendomsvurderingssystem, inddrivelsen af gæld til det offentlige skal genoprettes, og EU’s nye toldkodeks skal implementeres.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at tilføre midler til skattevæsenet, så der kan fokuseres på at genopbygge en tilfredsstillende løsning af centrale opgaver på Skatteministeriets område. Derved lægges grundlaget for en genopretning af det danske skattevæsen.

Finansiering
Der blev på regeringens finanslovforslag afsat en reserve på i alt 6.700 mio. kr., herunder 1.250 mio. kr. i 2017, 1.650 mio. kr. i 2018, 2.050 mio. kr. i 2019 og 1.750 mio. kr. i 2020, til en markant styrkelse af det danske skattevæsen.

Aftaleparterne har med finanslovaftalen for 2017 finansieret en betydelig del af merudgiften til Skatteministeriet, svarende til 1.250 mio. kr. i 2017, 950 mio. kr. i 2018, og 450 mio. kr. i 2019.

Aftaleparterne har således tilvejebragt finansiering på i alt 2.650 mio. kr., herunder den fulde finansiering i 2017.

En del af merbevillingen til Skatteministeriet var forudsat finansieret som led i Helhedsplanen, svarende til i alt 4.050 mio. kr. Den del af denne merbevilling, der vedrører administrative udgifter til nye ejendomsvurderinger (svarende til 700 mio. kr. i 2018, 900 mio. kr. i 2019 og 750 mio. kr. i 2020) er finansieret i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkepart om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016.

Herefter udestår fortsat et finansieringsbidrag fra Helhedsplanen på i alt 700 mio. kr. i 2019 og 1.000 mio. kr. i 2020.

Aftaleparterne er enige om, at reserven til Skatteministeriet, som den blev fremsat på finanslovforslaget, nedjusteres tilsvarende i 2019 og 2020 på finansloven for 2017.

Der vil skulle tages stilling til finansieringen af disse midler på de kommende års finanslove.

Der afsættes således i alt 1.250 mio. kr. i 2017, 1.650 mio. kr. i 2018, 1.350 mio. kr. i 2019 og 750 mio. kr. i 2020 på finansloven for 2017.