Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Finanslov 2017

Aftale om finanslov 2017: Et trygt Danmark med bedre velfærd

Regeringen har i dag indgået en aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017. Med aftalen fortsættes arbejdet for styrkelse af sundhedsindsatsen og bedre ældrepleje, samtidig med at der strammes op på udlændingeområdet og danskernes sikres en lettere og mere tryg hverdag.

Finansministeriet
Claus Hjort Frederiksen
Foto: Les Kaner

Regeringen har i dag indgået en aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017. Med aftalen fortsættes arbejdet for styrkelse af sundhedsindsatsen og bedre ældrepleje, samtidig med at der strammes op på udlændingeområdet og danskerne sikres en lettere og mere tryg hverdag.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen glæder sig over aftalen: 
”Jeg er meget glad for at kunne præsentere årets finanslovsaftale. På trods af et kort og intenst forløb har vi sammen lavet en god aftale, der styrker velfærden og øger trygheden blandt danskerne. Samtidig fastholder vi fokus på sunde offentlige finanser, så tilliden til dansk økonomi ikke svækkes.”

Hovedpunkter i aftalen

 • Et markant løft af kræftbehandlingen i form af kræftplan IV. Området tilføres i alt 2,2 mia. kr. over de næste fire år. Kræftplanen skal øge overlevelsen blandt kræftpatienter og sikre, at man som kræftpatient oplever hurtige, sammenhængende og trygge forløb med plads til egne ønsker.
 • En værdig ældrepleje: Der afsættes yderligere i alt ca. 2 mia. kr. frem til 2020 til at understøtte en værdig ældrepleje. Pengene skal bl.a. gå til at få bedre mad tættere på ældre medborgere samt til øget selvbestemmelse for plejehjemsbeboere i form af et klippekort til ekstra hjælp.
 • Politikadetter: En ny uniformeret medarbejdergruppe i politiet målrettes og uddannes til opgaver forbundet med bl.a. bevogtning, transport- og udsendelsesopgaver samt grænsekontrol.
 • Øget optag på politiskolen: I 2017 hæves optaget på politiskolen til 600 elever. Det er 120 elever mere end hidtil forudsat for 2017.
 • Strafskærpelser: Hårdere straffe for ulovlig våbenbesiddelse.
 • Nødbremse: Mulighed for at afvise asylansøgere ved grænsen, hvis der opstår en krisesituation, der sætter de danske grænser under pres.
 • Strammere regler for ophold i Danmark.
 • Styrket kontrol og sikkerhedsindsats på udlændingeområdet.
 • Bedre dagtilbud
 • Lavere registreringsafgift. Skalaknækket hæves til 106.600 kr.
 • Nominel fastfrysning af grundskylden i 2017 for alle ejendomme.
 • Forøgelse af tilskudsprocenten for frie grundskoler til 75 pct.
 • Udvidelse af E45 fra Aarhus S til Skanderborg.
 • En styrkelse af det danske skattevæsen.
 • Styrkelse af dansk kulturarv.