Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Nyhed

Løhde: Indsatsen på diabetesområdet skal styrkes

Sundhedsministeren foreslår, at der udarbejdes en ny national handlingsplan på diabetesområdet, der kan styrke indsatsen over for det voksende antal danskere, der er ramt af sygdommen.

Sundheds- og Ældreministeriet
Foto: Colourbox

Sundhedsminister Sophie Løhde foreslår, at der udarbejdes en ny national handlingsplan på diabetesområdet, der kan styrke indsatsen over for det voksende antal danskere med sygdommen.

”Vi forventer desværre, at stadig flere vil blive ramt af diabetes. Derfor er jeg også optaget af, at vi sikrer, at diabetespatienter overalt i landet får de bedste muligheder for at blive behandlet og får hjælp og støtte til at følge behandlingen og omlægge deres livsstil”, siger sundhedsminister Sophie Løhde. Selvom diabetes er en alvorlig sygdom, som potentielt kan være livstruende og bl.a. kan føre til blindhed, nyresvigt og amputationer, sætter en diabetesdiagnose i Danmark i dag ikke nødvendigvis en stopper for et godt og aktivt liv.

Diabetesbehandlingen herhjemme er nemlig effektiv, og langt de fleste kan leve et godt og langt liv med deres sygdom, hvis de hurtigt kommer i den rette behandling og ændrer livsstil. Men der er for mange diabetikere, der enten ikke er i behandling eller kommer det på et tidspunkt, hvor sygdommen har udviklet sig. Det skønnes, at omkring 150.000 danskere har diabetes uden at vide det.

Fokus på flere elementer

”Vi skal være bedre til at forebygge, at danskerne får diabetes, og vi skal også blive bedre til at opspore de borgere, der allerede har sygdommen, så de kan komme i den rette behandling. Vi ved nemlig, at der er rigtig mange, som er syge uden at vide det, og det kan få store helbredsmæssige konsekvenser.”   

Udover at have fokus på forebyggelse og tidlig opsporing mener ministeren også, at diabeteshandlingsplanen bør fokusere på patientrådgivning og egenomsorg. Livet med diabetes kræver nemlig en stor indsats af den enkelte, bl.a. fordi en sund livsstil ofte er den vigtigste komponent i behandlingen:

”Med diabetes følger en livsledsager, der ikke er selvvalgt og som dagligt kræver opmærksomhed, nærvær og pleje. Derfor er det også vigtigt, at vi støtter patienterne i at leve et godt liv med diabetes. Sundhedsvæsnets opgave slutter ikke, når diagnosen er stillet, og behandlingen går i gang. Det efterfølgende forløb er mindst ligeså vigtigt. Opfølgningen over for patienterne skal forbedres, så vi kan hjælpe dem, der kan have svært ved at kontrollere deres diabetessygdom og er i risiko for at få alvorlige følgesygdomme.

Ministeren vil nu søge satspuljepartiernes opbakning til, at der sættes midler af til den nye nationale diabeteshandlingsplan.

Portræt af indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde
Foto: Les Kaner