Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Det vil trekløverregeringen

Her kan du læse mere om trekløverregeringens politik i hovedpunkter, og du kan finde regeringsgrundlaget "For et friere, rigere og mere trygt Danmark."

Fotos, fra venstre: Søren Pape Poulsen, Lars Løkke Rasmussen, Anders Samuelsen
Fotos fra venstre: Scanpix, Les Kaner, Polfoto

FOR ET FRIERE, RIGERE OG MERE TRYGT DANMARK

Generation efter generation har vi udviklet et helt unikt land. Danmark er blevet rigt gennem flid, idérigdom, entreprenørskab og hårdt arbejde. Vi har betydelig velstand og frihed. Vi har et enestående velfærdssamfund med lige muligheder, hvor den enkelte både har rettigheder og pligter, hvor de sociale og økonomiske skel er små, og hvor vi har tillid til hinanden.

Det kan vi med rette være stolte af.

Langt de fleste lever et liv med økonomisk og personlig tryghed, sundhed, frihed og gode muligheder. Det er et fantastisk udgangspunkt. Og det er en arv, som man med rette kan forvente, at vi forvalter med omhu og ydmyghed.

Den forpligtelse har påhvilet alle generationer. Den er også vores.

Vi skal ikke kun sikre, at Danmark holder vores tid ud. Vi skal give et land videre til vores børn og børnebørn, som er friere, rigere og mere trygt.

Derfor skal vi træffe ansvarlige og visionære beslutninger, der understøtter vækst og udvikling.

For uden vækst er mulighederne få. Med vækst kan vi mere. Jo rigere vi bliver, jo flere penge har vi også til uddannelse, forskning, sundhed og ældrepleje.

Regeringen vil føre en stærk og ansvarlig økonomisk politik, som skaber nye, spændende muligheder i det kommende årti.

Vi vil prioritere offentlige udgifter, øge arbejdsudbuddet og styrke produktiviteten. Jo flere ansvarlige beslutninger vi træffer, jo bedre muligheder får vi for at investere i fremtiden.

Vi vil sænke skatter og afgifter, så det bliver billigere at være dansker og billigere at drive virksomhed. Det vil komme os alle til gavn.

Vi vil hjælpe flere danskere fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse, fordi det giver mennesker et bedre liv og flere valgmuligheder. Det giver samtidig mulighed for, at vi på én gang kan sænke skatter og afgifter og kan få råd til at forbedre kernevelfærden fra år til år.

Vi skal have færre regler, der begrænser danskernes liv og udfoldelsesmuligheder. Mindre regelstyring af virksomheder og af den offentlige service.

Ti tværgående indsatser udgør hovedvejene til et friere, rigere og mere trygt Danmark:

 • Vi vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark
  Pengene skal tjenes i erhvervslivet, før de kan bruges. Vækst er forudsætningen for, at familierne får økonomisk tryghed og jobsikkerhed. Vækst er også grundlaget for, at vi har råd til at investere i og udvikle vores velfærd. Derfor skal erhvervslivet have konkurrencedygtige vilkår. Og væksten skal komme hele landet til gode.

 • Vi vil sikre familierne økonomisk tryghed
  Almindelige hårdtarbejdende danskere skal have mere luft i privatøkonomien og større selvbestemmelse i hverdagen. Derfor skal det bedre betale sig at arbejde, og der skal være tryghed for boligejerne.

 • Vi vil sikre frihed for det enkelte menneske
  Vi skal værne om de grundlæggende frihedsrettigheder, vores åbne demokrati og vores høje gensidige tillid. Den personlige frihed og den enkeltes ansvar er kerneværdier i det danske samfund. Det enkelte menneske skal have frihed til at skabe et godt liv for sig selv og sine nærmeste. Vi vil rydde op i regler, der begrænser borgernes udfoldelsesmuligheder og virkelyst. Og vi skal bekæmpe trusler mod vores nationale sikkerhed, så vi fortsat kan leve i frihed.

 • Vi vil have god velfærd
  Danskerne forventer med rette, at de offentlige velfærdstilbud er i verdensklasse. De offentligt ansatte skal have ordentlige arbejdsforhold og møde respekt for deres faglighed. Det kræver god ledelse, og at pengene bruges med omhu, så vi får en solid velfærd og service til en så lav skat som muligt.

 • Vi vil sikre, at alle unge får et godt afsæt
  Langt de fleste unge tager en uddannelse og klarer sig godt. Men nogle risikerer at havne på kanten af samfundet. Dem skal vi hjælpe tidligere og bedre. Ved en særlig indsats i folkeskolen, så alle unge får de basale faglige færdigheder, som er afgørende for deres fremtid. Ved bedre veje til en ungdomsuddannelse for dem, der har behov for ekstra hjælp. Og ved at hjælpe unge kriminelle tilbage på rette vej.

 • Vi vil sørge for, at alle får gavn af globaliseringen
  Globaliseringen har gjort Danmark rigere, mere vidende og forstærket vores udsyn. Men nogle mennesker er pressede af større krav til uddannelse, digitaliseringen og konkurrence fra udenlandsk arbejdskraft. De risikerer at tabe på globaliseringen. Derfor vil vi i et partnerskab med blandt andet erhvervsliv og fagforeninger ruste dem bedre.

 • Vi vil fremme nytænkning i vækst og arbejdspladser
  Vi vil frisætte nye idéer, som kan føre til banebrydende opfindelser til gavn for os alle. Vi skal have virksomheder, der investerer i forskning og innovation, og som er i front med digitalisering og automatisering. Det kræver investeringer og kvalificerede medarbejdere. Danmark skal bevare en førerposition i en verden, som bliver stadig mindre.

 • Vi vil føre en balanceret og realistisk udlændingepolitik
  Ukontrolleret indvandring af flygtninge og migranter løser ingen problemer, men skaber tværtimod nye. Vi vil prioritere at hjælpe flest muligt i nærområderne og fortsat føre en stram udlændingepolitik. Men vi vil også byde de udlændinge velkomne i Danmark, som kommer med lyst, evner og appetit på at bidrage til vores land.

 • Vi vil fortsætte den grønne omstilling og understøtte en varieret natur
  For vores børn og børnebørns fremtid skal vi foretage en grøn omstilling. Målet er, at Danmark i 2050 er uafhængig af fossile brændsler. Vi skal bevare et rigt og varieret plante- og dyreliv, så de kommende generationer også kan få glæde af den smukke danske natur.

 • Vi vil sikre danskernes tryghed
  Vi skal sætte håndfast ind imod kriminalitet og terror, så danskerne kan være trygge på gaden og i deres hjem. Sikkerhed og retssikkerhed skal gå hånd i hånd. Vi skal have et stærkt forsvar, så vi sammen med vores allierede kan bevare et trygt og frit Danmark.

Regeringen vil ad disse ti hovedveje løfte Danmark stærkest muligt ind i fremtiden.

Det vil regeringen: Skabe vækst og udvikling i hele Danmark. Sikre familierne økonomisk tryghed. Sikre frihed for det enkelte menneske. Have god velfærd. Sikre, at alle unge får et godt afsæt. Sørge for, at alle får gavn af globaliseringen. Fremme nytænkning i vækst og arbejdspladser. Føre en nuanceret og realistisk udlændingepolitik. Foretage en grøn omstilling og understøtte en varieret natur. Sikre danskernes tryghed.
pdf (551 Kb)