Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Nyhed

Bred politisk opbakning til historiske investeringer i skattevæsenet

Regeringen har sammen med et bredt flertal bestående af S, DF, LA, R og K indgået en aftale om en styrkelse af det danske skattevæsen. Dermed er der politisk opbakning til en historisk milliardindsprøjtning i skattevæsenet.

Skatteministeriet

Regeringen har sammen med et bredt flertal bestående af S, DF, LA, R og K indgået en aftale om en styrkelse af det danske skattevæsen. Dermed er der politisk opbakning til en historisk milliardindsprøjtning i skattevæsenet. Aftalen betyder, at partierne bakker op om en markant styrkelse af kerneområderne inddrivelse, ejendomsvurderinger og told samt en generel styrkelse af fundamentet for opkrævning og kontrol af skatter og afgifter.

”SKAT, som vi kender det i dag, har oplevet massive udfordringer de senere år. Udfordringer, der er så store, at tilliden på nogle områder er eroderet. Det kan hverken regeringen, Folketinget eller borgerne leve med. Derfor er jeg meget tilfreds med, at et bredt flertal af partierne bakker op om den historiske investeringsplan, som regeringen har fremlagt. Det er helt afgørende, at der er politisk samling og opbakning, hvis vi skal sikre, at vi også om fem, ti og tyve år har et stærkt og effektivt skattevæsen i Danmark”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Partierne bag aftalen er enige om, at investeringerne bl.a. skal gå til op mod 2.000 nye medarbejdere, nye it-systemer samt en helt ny organisering af skatteforvaltningen.

Der er bred politisk enighed om, at fremtidens skattevæsen skal være serviceorienteret og have fokus på borgernes og virksomhedernes behov, ligesom skattelovgivningen generelt skal være så enkel og gennemskuelig. Sammen med de massive investeringer i nye medarbejdere og ny organisering skal det være med til at genoprette borgernes tillid til skattevæsenet.

Skatteminister Karsten Lauritzen er tilfreds med, at der er politisk samling om at genskabe tilliden til skattevæsenet.

”Når vi opkræver så meget i skatter og afgifter, som vi gør, så har danskerne krav på, at skattevæsenet løser sine kerneopgaver effektivt og ansvarligt. Der skal være styr på tingene, klare rammer og klart ansvar. Samtidig er det helt afgørende, at skattevæsenet gør det så nemt og enkelt at betale sin skat som overhovedet muligt. I dag har vi taget det første vigtige skridt i forhold til at genskabe tilliden, og vi har samtidig skabt rammerne for i de kommende år at opbygge et moderne og digitalt skattevæsen, der skal være blandt de allerbedste i verden”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Herunder kan du læse hele aftaleteksten.