Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Artikel

Nye og mere retvisende ejendomsvurderinger

Skatteministeriet

Ejendomsvurderingerne danner grundlaget for beskatningen af boliger i Danmark. Regeringen foreslår et nyt system til ejendomsvurderinger, fordi det gamle var for upræcist

Det nye vurderingssystem medfører vurderinger, der har højere træfsikkerhed, en større ensartethed, og som er mere gennemskuelige for boligejerne. Systemet bygger blandt andet på et styrket datagrundlag, en bedre dialog med boligejerne, en ny og forbedret statistisk beregningsmodel samt en grundig manuel kontrol og vurdering af et stort antal ejendomme, som på den ene eller anden måde skiller sig ud.

Det er planen, at der kan udsendes nye vurderinger til boligejerne i foråret 2019. 

Hvordan påvirkes vurderingerne?

De nye og mere retvisende vurderinger vil generelt set være højere i det meste af landet. Det afspejler primært, at priserne på boligmarkedet er steget de seneste år. Samtidig har SKATs vurderinger for hovedparten af ejendommene været systematisk undervurderet, mens et betydeligt antal ejendomme især i landdistrikterne har været overvurderet.

Betydningen for det enkelte hus eller den enkelte ejerlejlighed kan først fastlægges præcist, når de nye vurderinger foreligger i foråret 2019. Men i gennemsnit ventes ejendomsværdierne for enfamiliehuse at stige med 26 pct., mens grundværdierne forøges med 47 pct. For ejerlejligheder er den gennemsnitlige stigning i ejendomsværdien på 46 pct., mens stigningen i grundværdien er på 330 pct.

 Af kortet nedenfor kan de gennemsnitlige stigninger i ejendomsvurderinger pr. kommune på baggrund af det nye vurderingssystem aflæses.

Stigningerne i vurderingerne modgås af regeringens tiltag for ændrede boligskatteregler.