Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til ledighedstallet for oktober måned

Beskæftigelsesministeriet
Troels Lund Poulsen
Foto: Les Kaner

Ledigheden er stort set uændret i oktober måned. Der var 200 flere ledige end måneden før, og dermed er ledigheden uændret på 4,2 procent af arbejdsstyrken. Det svarer til en ledighed på 111.700 personer. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Samtidig har beskæftigelsen i mere end tre år været stigende, og den positive udvikling i det seneste kvartal fortsætter, hvor der er kommet godt 11.000 flere i beskæftigelse.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Med den stort set uændrede ledighed i oktober, er der i dag knap 13.350 færre ledige end i sommeren 2015. Der er i samme periode skabt ca. 64.000 private job.

- Som ny beskæftigelsesminister glæder jeg mig over, at den positive udvikling i beskæftigelsen fortsætter.

- På trods af den gode udvikling er væksten stadig i et historisk og internationalt perspektiv for lav, og vi skal være mere opmærksomme på, at vækst og beskæftigelse hænger uløseligt sammen.

- Som beskæftigelsesminister vil jeg derfor både være optaget af, hvordan vi får flere danskere fra offentlig forsørgelse og i job og af at sikre, at arbejdsstyrken har de rette kompetencer til at møde det fremtidige danske arbejdsmarked.

- Globaliseringen, ny teknologi og den internationale konkurrence vil forandre arbejdet for mange mennesker, og det skal vi ruste dem til. Til gavn for den enkelte, virksomhederne og samfundet.

- Som det fremgår af regeringsgrundlaget, vil regeringen arbejde hårdt for, at vi i Danmark griber de teknologiske muligheder, hvor alle kommer med i udviklingen – for at skabe et endnu stærkere Danmark.