Målrettet jobfradrag

Regeringen
Indkøbscenter
Foto: Colourbox

Regeringen foreslår, at der indføres et nyt jobfradrag, der er målrettet beskæftigede med lave arbejdsindkomster. Det målrettede jobfradrag vil udgøre 30 pct. af arbejdsindkomsten, der overstiger 150.000 kr.

Det maksimale jobfradrag udgør 17.000 kr. og opnås ved en arbejdsindkomst på 207.000 kr. Det målrettede jobfradrag indebærer en årlig skattelempelse på knap 4.500 kr. og vil reducere skatten på den sidst tjente krone med ca. 7¾ pct.-point for personer med arbejdsindkomster mellem 150.000 kr. og 207.000 kr.

Med det målrettede jobfradrag opnår en ufaglært butiksansat, med en løn svarende til den overenskomstfastsatte mindsteløn, den maksimale skattelempelse på knap 4.500 kr. årligt. Det svarer til en skattelempelse på omkring 7 pct. af den samlede skattebetaling.

Det målrettede jobfradrag reducerer antallet af personer med begrænset økonomisk gevinst ved beskæftigelse med næsten 17.000 personer. Det er en reduktion på omkring en tredjedel af det samlede antal personer med relativt lavt økonomisk incitament til beskæftigelse.

Det målrettede jobfradrag har til formål at øge incitamentet til beskæftigelse for de laveste indkomster. Jobfradraget er udformet, så man får det maksimale fradrag som fuldtidsbeskæftiget med en løn på 207.000 kr. Personer med arbejdsindkomster under 150.000 kr. får ikke en skattelempelse. Det skal ses i sammenhæng med, at initiativet er målrettet personer med fuldtidsbeskæftigelse. En stor del af de personer, der har en arbejdsindkomst på under 150.000 kr., arbejder ikke fuldtid, men får fx supplerende overførsler, arbejder deltid eller er studerende med fritidsjob.

Det målrettede jobfradrag aftrappes med 7¼ pct. af arbejdsindkomsten for personer med en indkomst over 300.000 kr. Disse får kun det fulde målrettede jobfradrag, hvis man samtidig indbetaler til pension.