Lavere topskattesats

Regeringen
Penge
Foto: Colourbox

Regeringen foreslår, at topskattesatsen reduceres med 5 pct.-point fra 15 pct. til 10 pct. i intervallet mellem 543.200 og 1.000.000 kr. før arbejdsmarkedsbidrag. Det betyder, at topskatteydere med indkomster op til 1 mio. kr. vil få lavere skat på den sidst tjente krone. Topskattelempelsen giver en årlig skattelempelse på op til 21.000 kr.

Det skrå skatteloft nedsættes parallelt fra 51,98 til 46,98 pct. i samme indkomstinterval. Den nye indkomstgrænse reguleres årligt med personskattelovens § 20 ligesom de øvrige beløbsgrænser i skattelovgivningen.

Skatten på den sidst tjente krone nedsættes for 360.000 personer med indkomster mellem den nuværende topskattegrænse og 1 mio. kr. Dermed reduceres skatten på den sidst tjente krone med 4,6 pct.-point (5 pct.-point før AMB) for knap 90 pct. af alle topskatteydere.

For de godt 10 pct. af topskatteyderne, der tjener mest, vil den højeste topskattesats fortsat være 15 pct. De får dog gavn af topskattelempelsen i form af et fast kronebeløb på ca. 21.000 kr. årligt, svarende til den maksimale topskattelempelse.

Lavere marginalskat øger efter-skat-lønnen og dermed værdien af en ekstra indsats. Nedsættelsen af topskattesatsen gør det derfor mere attraktivt at yde en ekstra indsats. Topskattelempelsen skønnes at øge arbejdsudbuddet svarende til 2.900 personer, hvoraf størstedelen vedrører øget arbejdstid blandt de allerede beskæftigede.