Afskaffelse af grøn check

Regeringen
Penge

Grøn check, der i dag består af tre elementer, blev indført som en skattefri kompensation for grønne afgifter og afgifter på forbrug. Siden 2010 er en række grønne afgifter og forbrugsafgifter blevet nedsat, tilbagerullet eller afskaffet. Det gælder eksempelvis fedt- og sukkerafgiften, sodavandsafgiften og forsyningssikkerhedsafgiften på brænde og andet biomasse.

Afskaffelsen af PSO-afgiften bidrager ligeledes til en lavere afgiftsbelastning for de danske forbrugere. Der er derfor ikke i samme grad som tidligere brug for en særlig kompensation for grønne afgifter.

Regeringen foreslår derfor, at grøn check afskaffes fra 2017.

Afskaffelse af grøn check vil reducere marginalskatten med knap 7 pct.-point for personer, der er omfattet af indkomstaftrapningen af grøn check. Afskaffelse af grøn check bidrager således også til at styrke tilskyndelsen til at være i arbejde. I 2025 skønnes afskaffelse af grøn check at øge beskæftigelsen svarende til 2.000 personer.