Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)

Regeringens lovprogram 2018/2019

Lovprogrammet indeholder bl.a. opfølgning på den lange række af aftaler, som regeringen har indgået med Folketingets partier i foråret og forsommeren, herunder om regeringens parallelsamfundsstrategi, lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger, medier og fokusering af DR, forenkling af erhvervsfremmesystemet, indfødsret og en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet.

Regeringen
Billede af statsministeren der taler med pressen

Regeringen fremlægger et ambitiøst lovprogram for det sidste folketingsår i denne valgperiode.

Lovprogrammet indeholder bl.a. opfølgning på den lange række af aftaler, som regeringen har indgået med Folketingets partier i foråret og forsommeren, herunder om regeringens parallelsamfundsstrategi, lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger,medier og fokusering af DR, forenkling af erhvervsfremmesystemet, indfødsret og en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet.

 Lovprogrammet indeholder også en række lovforslag, der følger op på regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” fra november 2016. Det gælder bl.a. på familieområdet,retsområdet, erhvervsområdet og uddannelsesområdet. 

Regeringen har desuden i september måned fremlagt en afbureaukratiseringsreform som første del af en samlet sammenhængsreform for den offentlige sektor, mens de øvrige reformspor fremlægges løbende i efteråret 2018. Lovopfølgning på sammenhængsreformen er ikke indarbejdet i lovkataloget, men jeg forventer, at opfølgningen vil indebære lovgivning både i dette og de kommende folketingsår.

 Regeringen ser frem til et godt samarbejde med Folketingets partier om det kommende folketingsårs lovgivning.

 

 

 

 

pdf (535 Kb)