Publikation

Lovprogram

Regeringen

Statsministeren afgiver sin årlige åbningsredegørelse til Folketinget i to dele: En mundtlig del - åbningstalen - og en skriftlig del - lovprogrammet.

Formålet med lovprogrammet er at give Folketinget et overblik over de lovforslag, beslutningsforslag og redegørelser til Folketinget, som regeringens politik vil udmønte sig i.

Lovprogrammet giver desuden et grundlag for planlægningen af årets folketingsarbejde. Lovprogrammet anvendes også som led i styringen af regeringsarbejdet.

Lovprogrammet giver en kort beskrivelse af de enkelte forslag og angiver det forventede tidspunkt for forslagets fremsættelse i Folketinget anført i 14-dages intervaller (okt I, okt II osv.).

Statsministeren sender i begyndelsen af henholdsvis december, februar, marts og april statusredegørelser til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen om afviklingen af lovprogrammet.

 

Du kan downloade lovprogrammet for indeværende folketingsår herunder.

 

pdf (535 Kb)