Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Cirkulær økonomi

Regeringen modtager opskrift på cirkulær økonomi

Advisory Board for cirkulær økonomi har i dag afleveret 27 anbefalinger til regeringen. Læs anbefalingerne her.

Miljø- og Fødevareministeriet

Advisory Board for cirkulær økonomi har i dag afleveret 27 anbefalinger til regeringen, som sigter mod, at Danmark opnår en mere cirkulær økonomi, hvor nye grønne forretningsmodeller og et reduceret ressourceforbrug skal styrke virksomhedernes konkurrenceevne til gavn for væksten i Danmark.

Advisory Board for cirkulær økonomi blev nedsat i oktober 2016, bestående af 12 erhvervsledere og med Flemming Besenbacher fra Carlsberg som formand. I dag har Advisory Boardet afleveret 27 anbefalinger til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og erhvervsminister Brian Mikkelsen.

"Cirkulær økonomi er et centralt fokus i fremtidens arbejde med at sikre vores vækst og velstand i en tid, hvor der bliver stadig større pres på ressourcerne. Regeringen har derfor en klar ambition om at flytte Danmark i retning af en mere cirkulær økonomi. Derfor har jeg med spænding set frem til at modtage anbefalingerne, og jeg glæder mig til at dykke ned i dem", siger Esben Lunde Larsen.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen udtaler:
"Vi har et stort ansvar for at gøre vores samfund grønnere og have en ansvarlig tilgang til brugen af vores ressourcer, men det skal gå hånd i hånd med at vi samtidig skaber et internationalt konkurrencedygtigt erhvervsliv, der kan skabe vækst og arbejdspladser. Den cirkulære økonomi er en del af svaret på den udfordring, og jeg ser frem til at nærstudere anbefalingerne

Formand for Advisory Board for cirkulær økonomi Flemming Besenbacher, Bestyrelsesformand, Carlsberg A/S og Carlsbergfondet, udtaler:
"Cirkulær økonomi er ikke bare en nødvendighed, men det er også en gylden mulighed for vækst og velstand i Danmark og globalt. Det er tid til handling. Der er nogle enorme muligheder i cirkulær økonomi, men der er også nok at tage fat på, hvis Danmark skal være et foregangsland i denne omstilling og høste gevinsterne. Det kræver et paradigmeskifte, hvor vi gentænker den måde vi designer, producerer og forbruger på. Derfor afspejler vores anbefalinger til regeringen en grundlæggende gentænkning af vores forretningsmodeller og velfærdssamfund".

De to ministre mødes 21. juni med Flemming Besenbacher, DI, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri og Landbrug & Fødevarer for at drøfte anbefalingerne.

Læs mere om anbefalingerne her